Ogłoszenie

UWAGA !

Zarząd OSM „ Przyszłość ” w Opolu uprzejmie informuje, że tegoroczne Walne Zgromadzenie zgodnie z § 62 Statutu, dokona wyboru

CZŁONKÓW ORAZ ZASTĘPCÓW CZŁONKÓW
RADY NADZORCZEJ OSM „ PRZYSZŁOŚĆ”

Konkurs na stanowisko z-cy Prezesa

Rada Nadzorcza Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Opolu, ul. Katowicka 23 Ogłasza konkurs na stanowisko

Z-CY PREZESA DS. TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNYCH

Kandydaci winni spełniać następujące warunki:
 • wykształcenie wyższe techniczne, preferowany kierunek: budownictwo, ciepłownictwo lub inżynieria sanitarna,
 • minimum 5 letni staż na stanowisku kierowniczym,
 • posiadanie uprawnień zawodowych do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie w zakresie wyuczonej specjalności,
 • niekaralność.

O Nas

Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa *Przyszłość* w Opolu powstała z połączenia, w okresie dwóch lat 1975-1976, trzech istniejących w Opolu Spółdzielni:
 • Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
 • Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej
 • Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej *Przyszłość*
Rodowód naszej Spółdzielni sięga więc początków tej, która powstała najwcześniej. Była nią Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa, która to została utworzona 3 maja 1958r. przez Walne Zgromadzenie Założycielskie Członków. Siedziba władz Spółdzielni mieściła się przy ul. Kośnego 31 (dzisiejsza A.O. Centrum).

Kontakt

Wszystkie konieczne dane kontaktowe w jednym miejscu:

 • Zarząd Spółdzielni
 • Administracja osiedla Centrum
 • Administracja osiedla Chabry
 • Administracja osiedla Dambonia
 • Administracja osiedla Ozimek
 • Administracja osiedla Zaodrze
 • Administrator strony