Harmonorgam prac związanych z okresową kontrolą przewodów kominowych

Harmonorgam prac związanych z okresową kontrolą przewodów kominowych w mieszkaniach przeprowadzonych przez Zakład Kominiarski Jan Świerczyński w budynkach zarządzanych przez Opolską Spółdzielnie Mieszkaniową PRZYSZŁOŚĆ 45-061 Opole

ul Katowicka Nr 23 Adm. oś. CHABRY

Przeglądy będą wykonywane w godzinach po południowych od godz. 1500

do 1800

ul. Chabrów Nr 62-72

7-8 – V – 14r

uL Chabrów Nr 94-96 ul. Chabrów Nr 98-100

8-9 – V- 14r 12-13 – V -14

ul. Chabrów Nr 101-107 ul. Chabrów Nr 109-115

15-16-V-14r

ul. Chabrów Nr 119-125 ul. Chabrów Nr 127-133

19-20-V-14

ul. Chabrów Nr 135-141 ul. Chabrów Nr 145-151

21-22-V-14r

ul. Chabrów Nr 153-159 ul. Chabrów Nr 161-167

26-27-V-14r

ul. Chabrów Nr 169-175 ul. Chabrów Nr 177-183

28-29-V-14r

ul. Chabrów Nr 185, 187, 189.

2-3 – VI- 14r

ul. Chabrów Nr 191-197

4-5 – VI- 14r

ll-gie sprawdzenie odbędzie się w dniach

oraz 23-27- VI -14r W godzinach po południowych 1600 do 1800