PACZKI DLA SENIORÓW OSIEDLA „OZIMEK”

Zgodnie z harmonogramem działalności społeczno-kulturalnym zatwierdzonym przez Radę Osiedla „Ozimek” w tym roku najstarsi członkowie spółdzielni – po 85 roku życia otrzymali paczki świąteczne. Jest to ukłon w stronę starszych osób, które często mieszkają samotnie. Mamy nadzieję, że wnieśliśmy odrobinę radości w ich życie. Dostarczeniem 17 paczek zajęła się Komisja Społeczno-Samorządowa wraz z Panią Kierownik.
paczka