ZBIÓRKA WIELKOGABARYTÓW I NIEBEZPIECZNYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH

UWAGA MIESZKAŃCY!!!

Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przyszłość” Administracja Osiedla Ozimek informuje,że Urząd Gminy i Miasta Ozimek organizujezbiórkę odpadów wielkogabarytowych oraz niebezpiecznych odpadów komunalnych (opakowania po farbach i lakierach oraz chemii gospodarczej, opakowania po olejach mineralnych, akumulatory, baterie, lampy fluorescencyjnei żarówki, przeterminowane leki, opakowania po środkach ochrony roślin, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny) z gospodarstw domowych.

Zbiórka odbędzie się 22 kwietnia 2015 r., w związku z powyższym w/w odpady prosimy wystawiać przy altanach śmietnikowych.

odpady komunalne