Archiwum: Osiedle Ozimek - Plany Pracy

Rok:

 • Plany pracy poszczególnych Komisji oraz Rady Osiedla na II półrocze 2017 r.

  Plan pracy Rady Osiedla Ozimek na II półrocze 2017r. Plan pracy Komisji do Spraw Techniczno – Eksploatacyjnych przy Radzie Osiedla Ozimek na II półrocze 2017r. Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Osiedla Ozimek na II półrocze 2017r. Plan pracy Komisji Społeczno – Samorządowej Rady Osielda Ozimek na II półrocze 2017r.

 • Plan pracy Rady Osiedla na I półrocze 2017

  Plan pracy Rady Osiedla na I półrocze 2017r

 • Plan pracy RO II polrocze

  plan pracy RO II polrocze

 • PLAN PRACY RADY OSIEDLA OZIMEK na I półrocze 2016 roku

  STYCZEŃ (22.01.2016 r.) 1. Plan wydatków funduszu działalności społeczno-kulturalnej na 2016 r.-KSS 2. Ocena realizacji Uchwał podjętych przez Radę Osiedla w 2015 r. 3. Zapoznanie się z planami oraz analiza gospodarowania lokalami użytkowymi na terenie Osiedla.- KR 4. Sprawy różne. LUTY (23.02.2016 r.) 1. Analiza i ocena przychodów Osiedla uzyskanych z tytułu dzierżaw, wynajmu i […]

 • Plan pracy RO w I półroczu 2013r.

  PLAN PRACY RADY OSIEDLA w Ozimku na I półrocze 2013r. styczeń 2013r. 1. Przyjęcie porządku obrad. 2. Informacja o stanie finansowym poszczególnych nieruchomości w zakresie eksploatacji, funduszu remontowego i wysokości kredytów bankowych i wewnętrznych. 3. Informacja o stanie własnościowym mieszkań i ilości członków w poszczególnych nieruchomościach. 4. Analiza gospodarowania lokalami użytkowymi oraz rozważenie podwyżki czynszu […]