Archiwum: Rada Nadzorcza - Protokoły

Rok:

 • PROTOKÓŁ NR 22 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 24-04-2013 r

  Oryginał Opole, dnia 24-04-2013 r.PROTOKÓŁ NR 22z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 24-04-2013 r. Obecni :Członkowie Rady Nadzorczej – według załączonej listy obecności na stan 14, obecnych 13.Członkowie Zarządu: Prezes – Franciszek Dezor, Główny Księgowy Celina Walewska.Radca Prawny Janusz Szot. oraz Biegła Księgowa Pani Maria Mongiało. Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej.Posiedzenie otworzył i prowadził Przewodniczący Rady […]

 • PROTOKÓŁ NR 21 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 20-03-2013 r.

  Opole, dnia 20-03-2013r. PROTOKÓŁ NR 21z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 20-03-2013 r. Obecni :Członkowie Rady Nadzorczej – według załączonej listy obecności na stan 14, obecnych 14.Członkowie Zarządu: Prezes – Franciszek Dezor, Główny Księgowy Celina Walewska.Radca Prawny Janusz Szot. Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej.Posiedzenie otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Nadzorczej Stanisław Mosiala.Na początku przywitał Panie i […]

 • PROTOKÓŁ NR 19 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 23-01-2013 r.

  Opole, dnia 23-01-20123r. PROTOKÓŁ NR 19 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 23-01-2013 r. Obecni :Członkowie Rady Nadzorczej – według załączonej listy obecności na stan 14, obecnych 13. Członkowie Zarządu: Prezes – Franciszek Dezor, Główny Księgowy Celina Walewska.Radca Prawny Janusz Szot. Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej.Posiedzenie otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Nadzorczej Stanisław Mosiala.Na początku przywitał […]

 • PROTOKÓŁ NR 17 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 28-11-2012 r.

  Opole, dnia 28-11-2012 r. PROTOKÓŁ NR 17z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 28-11-2012 r. Obecni :Członkowie Rady Nadzorczej – według załączonej listy obecności na stan 14, obecnych 14.Członkowie Zarządu: Z-ca Prezesa Ryszard Klusa Główna Księgowa Celina Walewska.Radca Prawny Janusz Szot. Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej.Posiedzenie otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Nadzorczej Stanisław Mosiala.Na początku przywitał gościa […]

 • PROTOKÓŁ NR 18 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 12-12-2012 r.

  Opole, dnia 12-12-2012 r. PROTOKÓŁ NR 18z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 12-12-2012 r. Obecni :Członkowie Rady Nadzorczej – według załączonej listy obecności na stan 14, obecnych 13.Członkowie Zarządu: Prezes – Franciszek Dezor, Główny Księgowy Celina Walewska.Radca Prawny Janusz Szot. Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej.Posiedzenie otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Nadzorczej Stanisław Mosiala.Na początku przywitał; Panie […]

 • PROTOKÓŁ NR 16 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 24-10-2012 r.

  Opole, dnia 24-10-2012 r. PROTOKÓŁ NR 16z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 24-10-2012 r. Obecni :Członkowie Rady Nadzorczej – według załączonej listy obecności na stan 14, obecnych 14.Członkowie Zarządu: Prezes – Franciszek Dezor, Główny Księgowy Celina Walewska.Radca Prawny Janusz Szot. Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej.Posiedzenie otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Nadzorczej Stanisław Mosiala.Na początku przywitał; Panie […]

 • PROTOKÓŁ NR 15 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 26-09-2012 r.

  Opole, dnia 26-09-2012 r. .PROTOKÓŁ NR 15z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 26-09-2012 r. . Obecni :Członkowie Rady Nadzorczej – według załączonej listy obecności na stan 14, obecnych 13.Członkowie Zarządu: Prezes – Franciszek Dezor, Główny Księgowy Celina Walewska.Radca Prawny Janusz Szot. . Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej.Posiedzenie otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Nadzorczej Stanisław Mosiala.Na początku […]

 • PROTOKÓŁ NR 14 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 29-08-2012 r.

  Opole, dnia 29-08-2012 r. . PROTOKÓŁ NR 14 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 29-08-2012 r. . Obecni : Członkowie Rady Nadzorczej – według załączonej listy obecności na stan 14, obecnych 12. Członkowie Zarządu: Prezes – Franciszek Dezor, Główny Księgowy Celina Walewska. Radca Prawny Janusz Szot. Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej. Posiedzenie otworzył i prowadził Przewodniczący […]

 • PROTOKÓŁ NR 13 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 25-07-2012 r.

  Opole, dnia 25-067-2012 r. . PROTOKÓŁ NR 13 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 25-07-2012 r. . Obecni : Członkowie Rady Nadzorczej – według załączonej listy obecności na stan 14, obecnych 12. Członkowie Zarządu: Prezes – Franciszek Dezor, Z-ca Prezesa – Ryszard Klusa, Główny Księgowy Celina Walewska. Radca Prawny Janusz Szot. Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej. […]

 • PROTOKÓŁ NR 12 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 27-06-2012 r.

  Opole, dnia 27-06-2012 r. . PROTOKÓŁ NR 12 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 27-06-2012 r. . Obecni : Członkowie Rady Nadzorczej – według załączonej listy obecności, na stan 14, obecnych 14. Członkowie Zarządu: Prezes – Franciszek Dezor, Z-ca Prezesa – Ryszard Klusa. Radca Prawny Halina Korusiewicz. . Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej. Posiedzenie otworzył i […]

 • PROTOKÓŁ NR 11 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 23-05-2012 r.

  Opole, dnia 23-05-2012 r. . PROTOKÓŁ NR 11 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 23-05-2012 r. . Obecni : Członkowie Rady Nadzorczej – według załączonej listy obecności, na stan 14, obecnych 13. Członkowie Zarządu: Prezes – Franciszek Dezor, Z-ca Prezesa – Ryszard Klusa. Radca Prawny – Janusz Szot Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej. Posiedzenie otworzył i […]

 • PROTOKÓŁ NR 10 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 25-04-2012 r.

  Opole, dnia 25-04-2012 r. . PROTOKÓŁ NR 10 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 25-04-2012 r. . Obecni : Członkowie Rady Nadzorczej – według załączonej listy obecności, na stan 14, obecnych 13. Członkowie Zarządu: Prezes – Franciszek Dezor, Z-ca Prezesa – Ryszard Klusa. Biegły Rewident Dorota Szymczyszyn Radca Prawny – Janusz Szot i Protokolantka – […]

 • PROTOKÓŁ NR 9 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 28-03-2012 r.

  Opole, dnia 28-03-2012 r. PROTOKÓŁ NR 9 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 28-03-2012 r. Obecni : Członkowie Rady Nadzorczej – według załączonej listy obecności, na stan 14, obecnych 13. (Po przegłosowaniu punktu dotyczącego przyjęcia porządku obrad, Rada Nadzorcza obradowała w 14 osobowym składzie). Członkowie Zarządu: Prezes – Franciszek Dezor, Z-ca Prezesa – Ryszard Klusa. […]

 • III Część protokołu Nr 8 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 29-02-2012r i 07-03-2012r

  Opole, dnia 07-03-2012r. III Część protokołu Nr 8 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 29-02-2012r i 07-03-2012r Protokół składa się z trzech części: – I część; posiedzenie z dnia 29.02.2012 r. sprawy gospodarcze i organizacyjne, – II część; posiedzenie z dnia 29.02.2012 r. sprawy członkowskie objęte ochroną danych osobowych. – III część; posiedzenie z dnia […]

 • PROTOKÓŁ NR 8 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 29-02-2012 r.

  Opole, dnia 29-02-2012 r. PROTOKÓŁ NR 8 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 29-02-2012 r. Protokół składa się z dwóch części: – I część; sprawy gospodarcze i organizacyjne, – II część; sprawy członkowskie objęte ochroną danych osobowych. I część protokołu; sprawy gospodarcze i organizacyjne, Obecni : Członkowie Rady Nadzorczej – według załączonej listy obecności, na […]

 • PROTOKÓŁ NR 7 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 25-01-2012 r.

  Opole, dnia 25-01-2012 r. PROTOKÓŁ NR 7 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 25-01-2012 r. Obecni : Członkowie Rady Nadzorczej – według załączonej listy obecności, na stan 14, obecnych 14. Członek Zarządu: Z-ca Prezesa – Ryszard Klusa. Radca Prawny – Janusz Szot. Protokolantka – Izabela Oliwa. Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej. Posiedzenie otworzył i prowadził Przewodniczący […]