Archiwum: Rada Nadzorcza - Uchwały

Rok:

 • UCHWAŁA Nr 39/2012 RADY NADZORCZEJ z dnia 25 kwietnia 2012 roku.

  Oryginał. UCHWAŁA Nr 39/2012 RADY NADZORCZEJ OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZYSZŁOŚĆ w OPOLU z dnia 25 kwietnia 2012 roku. . w sprawie: Projektu Regulaminu tworzenia i podziału wyniku finansowego w Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Opolu. . Na podstawie art. 46 § 2 ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo Spółdzielcze (Dz.U. z 2003r., Nr 188, […]

 • UCHWAŁA Nr 38/2012 RADY NADZORCZEJ z dnia 25 kwietnia 2012 roku.

  Oryginał. UCHWAŁA Nr 38/2012 RADY NADZORCZEJ OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZYSZŁOŚĆ w OPOLU z dnia 25 kwietnia 2012 roku. . w sprawie: Projektu Regulaminu tworzenia i gospodarowania funduszami Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Opolu. . Na podstawie art. 46 § 2 ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo Spółdzielcze (Dz.U. z 2003r., Nr 188, poz. 1848 […]

 • UCHWAŁA Nr 37/2012 RADY NADZORCZEJ z dnia 25 kwietnia 2012 roku.

  Oryginał UCHWAŁA Nr 37/2012 RADY NADZORCZEJ OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZYSZŁOŚĆ w OPOLU z dnia 25 kwietnia 2012 roku. w sprawie: struktury organizacyjnej Na podstawie art. 46 § 1 ust.5 ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo Spółdzielcze (Dz.U. z 2003r., Nr 188, poz. 1848 z późn. zm), oraz § 73 ust.1 pkt. 10, Statutu Opolskiej […]

 • UCHWAŁA Nr 36/2012 RADY NADZORCZEJ z dnia 25 kwietnia 2012 roku.

  Oryginał UCHWAŁA Nr 36/2012 RADY NADZORCZEJ OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZYSZŁOŚĆ w OPOLU z dnia 25 kwietnia 2012 roku. w sprawie: korekty planu gospodarczo finansowego Spółdzielni na 2012 rok. Na podstawie art. 46 § 1 ust.1 ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo Spółdzielcze (Dz.U. z 2003r., Nr 188, poz. 1848 z późn. zm), oraz § […]

 • UCHWAŁA Nr 35/2012 RADY NADZORCZEJ z dnia 25 kwietnia 2012 roku.

  Oryginał UCHWAŁA Nr 35/2012 RADY NADZORCZEJ OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZYSZŁOŚĆ w OPOLU z dnia 25 kwietnia 2012 roku. w sprawie: opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego za 2011rok Na podstawie art.46 §1 pkt. 2 lit. a ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo Spółdzielcze (Dz.U. z 2003r., Nr 188, poz. 1848 z późn. zm), […]

 • UCHWAŁA RN Nr 34/2012

  Oryginał. UCHWAŁA Nr 34/2012 RADY NADZORCZEJ OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZYSZŁOŚĆ w OPOLU z dnia 28 marca 2012 roku. w sprawie: ustanowienia służebności działek. Na podstawie art. 46 §1 pkt 3 ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo Spółdzielcze (Dz. U. z 2003r., Nr 188, poz. 1848 z późn. zm), oraz § 73 ust.1 pkt 3 […]

 • UCHWAŁA RN Nr 33/2012

  Oryginał UCHWAŁA Nr 33/2012 RADY NADZORCZEJ OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZYSZŁOŚĆ w OPOLU z dnia 28 marca 2012 roku. w sprawie: odstępstwa od sposobu rozliczania kosztów wody; różnicy pomiędzy wskazaniem wodomierza głównego a sumą wskazań wodomierzy indywidualnych w Osiedlu Chabry. Na podstawie § 73 ust.1 pkt. 14, Statutu Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Opolu (zarejestrowanego dnia […]

 • UCHWAŁA RN Nr 32/2012

  Oryginał UCHWAŁA Nr 32/2012 RADY NADZORCZEJ OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZYSZŁOŚĆ w OPOLU z dnia 28 marca 2012 roku. w sprawie: oceny wyników ekonomiczno finansowych Spółdzielni za 2011 rok. Na podstawie art.46 §1 pkt. 2 lit. b ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo Spółdzielcze (Dz.U. z 2003r., Nr 188, poz. 1848 z późn. zm), oraz […]

 • UCHWAŁA RN Nr 31/2012

  Oryginał. UCHWAŁA Nr 31/2012 RADY NADZORCZEJ OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZYSZŁOŚĆ w OPOLU z dnia 28 marca 2012 roku. w sprawie: uzupełnienia Uchwały nr 27/2012 dotyczącej struktury organizacyjnej Na podstawie art. 46 § 1 ust.5 ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo Spółdzielcze (Dz.U. z 2003r., Nr 188, poz. 1848 z późn. zm), oraz § 73 […]

 • UCHWAŁA RN Nr 30/2012

  Oryginał. UCHWAŁA Nr 30/2012 RADY NADZORCZEJ OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZYSZŁOŚĆ w OPOLU z dnia 7 marca 2012 roku. w sprawie: Regulaminu wynagradzania Członków Zarządu OSM Przyszłość w Opolu Na podstawie art. 772 kodeksu pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. Zm), 46 § 2 ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo […]

 • UCHWAŁA RN Nr 29/2012

  Oryginał. UCHWAŁA Nr 29/2012 RADY NADZORCZEJ OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZYSZŁOŚĆ w OPOLU z dnia 7 marca 2012 roku. w sprawie: zmian do Regulaminu Rozliczeń Finansowych Spółdzielni z Członkami i Najemcami Lokali Mieszkalnych i Użytkowych OSM Przyszłość w Opolu. Na podstawie art.46 § 2 ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo Spółdzielcze (Dz.U. z 2003r., Nr […]

 • UCHWAŁA Nr 27/2012

  Oryginał. UCHWAŁA Nr 27/2012 RADY NADZORCZEJ OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZYSZŁOŚĆ w OPOLU z dnia 29 lutego 2012 roku. w sprawie: struktury organizacyjnej Na podstawie art. 46 § 1 ust.5 ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo Spółdzielcze (Dz.U. z 2003r., Nr 188, poz. 1848 z późn. zm), oraz § 73 ust.1 pkt. 10, Statutu Opolskiej […]

 • Uchwała RN nr 26/2012

  Oryginał. UCHWAŁA Nr 26/2012 RADY NADZORCZEJ OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZYSZŁOŚĆ w OPOLU z dnia 25 stycznia 2012 roku. w sprawie: nabycia nieruchomości. Na podstawie art. 46 §1 pkt 3 ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo Spółdzielcze (Dz. U. z 2003r., Nr 188, poz. 1848 z późn. zm), oraz § 73 ust.1 pkt 3 Statutu […]

 • Uchwała RN nr 25/2012

  Oryginał. UCHWAŁA Nr 25/2012 RADY NADZORCZEJ OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZYSZŁOŚĆ w OPOLU z dnia 25 stycznia 2012 roku. w sprawie: nabycia nieruchomości. Na podstawie art. 46 §1 pkt 3 ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo Spółdzielcze (Dz. U. z 2003r., Nr 188, poz. 1848 z późn. zm), oraz § 73 ust.1 pkt 3 Statutu […]

 • Uchwała RN nr 24/2012

  Oryginał. UCHWAŁA Nr 24/2012 RADY NADZORCZEJ OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZYSZŁOŚĆ w OPOLU z dnia 25 stycznia 2012 roku. w sprawie: ryczałtu na używanie prywatnych samochodów do celów służbowych Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i […]

 • UCHWAŁA Nr 50/2012 RADY NADZORCZEJ z dnia 27 czerwca 2012r.

  Oryginał. . UCHWAŁA Nr 50/2012 RADY NADZORCZEJ OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZYSZŁOŚĆ w OPOLU z dnia 27 czerwca 2012roku. . w sprawie: Planów pracy stałych komisji Rady Nadzorczej na II półrocze 2012r. . Na podstawie § 73 ust. 1 pkt. 15, Statutu Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Opolu (zarejestrowanego dnia 25 kwietnia 2008r.) Rada Nadzorcza u […]