Archiwum: Walne Zgromadzenie - Sprawozdania

Rok:

  • Materiały na Walne Zgromadzenie Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Opolu na czerwiec 2015r

    Materiały na Walne Zgromadzenie Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Opolu na czerwiec 2015r ———————————————— Sprawozdanie Zarządu za rok 2014 Własności odrębne w OSM „Przyszłość” Projekty uchwał WZ Realizacja uchwał i wnisków z WZ ————————————————————- Sprawozdanie Rady Nadzorczej z pracy w roku 2014 ————————————————————- Sprawozdanie Rady Osiedla i Adninistracji „CENTRUM” ———————————————————— Sprawozdanie Rady Osiedlai Adninistracji „CHABRY” […]

  • Sprawozdanie Zarządu, Rady Nadzorczej, Rad Osiedlowych, Administracji Osiedlowych, Projekty uchwał

    Materiały na Walne Zgromadzenie Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Opolu na czerwiec 2014r ———————————————— Sprawozdanie Zarządu za rok 2013 Własności odrębne w OSM „Przyszłość” Projekty uchwał WZ Informacja lustracji pełnej Realizacja uchwał WZ Realizacja wniosków z WZ ————————————————————- Sprawozdanie Rady Nadzorczej z pracy w roku 2013 ————————————————————- Sprawozdanie Rady Osiedla „CENTRUM” Sprawoadnaie Administracji Osiedla „CENTRUM” […]