Przeprowadzone remonty w nieruchomościach

Nr.
Nieruchomości
Ulica Rok
budowy
Docieplenie Malowanie
klatek
Remont
balkonów
Remont
elewacji malowanie
Zadaszenia – wejścia Wymiana
drzwi zewnętrznych
401 Pl.Wolności 2 1969 2000 2009 2010   2011  
Pl.Wolności 4 1968 2000 2009 2011   2012  
Pl.Wolności 6 1968 1999 2007 2012   2013  
Dłuskiego 2 1969 2000 2010 2013   2009  
402 Dłuskiego 5-7 1972 2000 2012 2013   2015  
Dłuskiego 9 1973 1996 2010 2005/2008 2014 2015  
Dłuskiego 11 1973 1995 2011 2005/2009 2015 2015  
403 8 Marca 1 1976 1996 2013 2006   2013 2013
8 Marca 3 1976 1997 2013 2007   2014 2014
8 Marca 5 1976 1998 2011 2010   2012 2012
8 Marca 7 1975 1999 2014 2011   2015 2015
404 Dłuskiego 19 1974 1995 2003 2005 2014 2015  
Dłuskiego 21 1974 1999 2003 2005 2015 2015  
Dłuskiego 23 1974 1999 2003 2005   2015  
405 Korczaka 2 1985 2005 2009 2005   2012 2011
Korczaka 4 1985 2005 2010 2005   2011 2011
Korczaka 6 1985 2005 2004 2005   2013 2011
406 Sikorskiego 33 1988 2010 2004 2011      
Sikorskiego 35 1988 2010 2015 2011     2015
407 Sikorskiego 8 1989 2010/2012 2015 cde 2010     2015 cde
408 Sikorskiego 19 1986 2007 2008 2007      
Sikorskiego 21 1986 2007 2008 2007      
Sikorskiego 23 1986 2007 2011 2007      
Sikorskiego 25 1987 2007 2015 2007      
424 Sikorskiego 6 1987 2007 2008 2007      
425 Sikorskiego 37 1990 2010 2013 2013     2013
Leśna 5 1990 2010 2014 2011/2012     2014
Leśna 9 1992 2010 2002 2011