KONKURS „Mój Dom”

KONKURS PLASTYCZNY Z OKAZJI

60-LECIA OSM „PRZYSZŁOŚĆ”

PT. „MÓJ DOM”

 

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży mieszkającej w zasobach OSM „Przyszłość”.

Konkurs trwa od 15 marca do 23 kwietnia 2018r.

Organizowany jest w czterech kategoriach wiekowych:

 • 4-6 lat
 • 7-9 lat
 • 10-12 lat
 • 13-16 lat

W każdej kategorii wiekowej przyznane zostaną nagrody !

Co musisz zrobić aby wziąć udział w konkursie „MÓJ DOM” ?

 1. Wykonaj swoją pracę w dowolnej technice plastycznej (pastele, farby plakatowe, pisaki, rysunek kredkami, grafika itp.) na papierze typu brystol lub blok techniczny w formacie A4 lub A3 – Temat prac powinien być związany z TWOIM DOMEM.

Pamiętaj, to musi być Twoja samodzielna praca !!!

 1. Opisz swoją pracę na jej odwrocie, wg poniższego wzoru:
  • Imię, nazwisko
  • Wiek
  • Adres
  • Imię, nazwisko, telefon kontaktowy opiekuna
 2. Do pracy dołącz poprawnie wypełniony Formularz Zgłoszeniowy wraz z wymaganym Oświadczeniem.
 3. Twoja praca musi zostać złożona do dnia:
  23 KWIETNIA 2018r. bezpośrednio w najbliższej siedzibie Administracji Osiedla lub Zarządzie OSM „Przyszłość” w Opolu, przy ul. Katowickiej 23.

Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej OSM „Przyszłość” www.osm.opole.pl

Osoby nagrodzone zostaną powiadomione telefonicznie

w terminie do dnia 07 MAJA 2018r.

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 10 MAJA 2018r. w Klubie Osiedlowym „Chaberek” w Opolu przy ul. Chabrów 58.

* Prace mogą składać rodzice, opiekunowie bądź sami uczestnicy, którzy ukończyli 13 lat

* Prace konkursowe muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi

Załączniki do pobrania: