Notoryczne znoszenie śmieci do mieszkania

{tab=Pismo}Zwracamy się z żądaniem ostatecznego rozwiązania sprawy notorycznego znoszenia do mieszkania śmieci przez /nazwisko, imię/. Obecna sytuacja zagraża zdrowiu i życiu mieszkańców bloku o czym administracja osiedla była już niejednokrotnie informowana.

13 podpisów mieszkańców klatki schodowej

{tab=Co wiadomo o sprawie}Jest to osoba samotna, która znosi do mieszkania śmieci z okolicznych śmietników od wielu, wielu lat. Wiedzą o tym: policja, sanepid, straz pożarna i władze miejskie. Wszyscy sa bezsilni. Administracja Osiedla dwukrotnie oczyszczała mieszkanie, wywożąc z niego ogromne ilości odzieży, butów, makulatury i innych rzeczy, które ludzie wynieśli do kubłów śmietnikowych. Wszystkie pomieszczenia mieszkania były, i są obecnie, zawalone tymi „dobrami” aż po sufit. Również łazienka jest zapełniona do tego stopnia, że nie można z niej korzystać w celach higienicznych. Z trudnością można uchylić drzwi wejściowe. Wiadomości te pochodzą od osób odczytujących zużycie wody i ciepła. Normalnie właścicielka mieszkania nie otwiera nikomu i nikogo nie wpuszcza do mieszkania. Po ostatnim posprzątaniu mieszkania przez AO i sąsiadów z inicjatywy kuratorki sądowej, ta ostatnia jest sądzona za kradzież zgromadzonego „dobra”. Rozprawy sadowe ciągną się od wielu lat.

Jest to Pani częściowo pozbawiona praw, z nadzorem kuratora.

Zastanawia jedynie dlaczego Spółdzielnia jedynie raz, wiele lat temu, wystąpiła do Sądu o wszczęcie postępowania przeciwko tej pani

{tab=Spółdzielnia energicznie zaczyna działać}

Wydaje się, że problem stopniowo zaczyna być rozwiązywany. Stroną „atakującą” jest nadal „zbieraczka”. Oskarżyła kuratora sadowego o kradzieżzebranego mienia na wielotysięczną kwotę.(Kurator z Administracją Spółdzielni i sąsiadami oczyścili mieszkanie, aby „zbieraczka” mogła nieco pożyć po ludzku). Kurator biegły powołany przez Sąd, bez wnikania w sprawę na rozprawie sadowej wydał opinię, że zebrane na śmietnikach rzeczy są wg. „zbieraczki” jej majątkiem i nikt nie powinien jej tego pozbawiać.

Co dalej

Powołano nowego kuratora sądowego, który zajmie się sprawami śmieci. Jak długo to potrwa Czy nie skończy się podobnie jak z dotychczasowym kuratorem

Jedynie trzymać się za głowę i starać się odpowiedzieć dokąd zmierzą Świat!

{/tabs}

{jcomments on}