Ogłoszenie

Opole, dnia 28-04-2017 r.

UWAGA !

Zarząd OSM „ Przyszłość ” w Opolu uprzejmie informuje, że tegoroczne Walne Zgromadzenie zgodnie z § 62 Statutu, dokona wyboru

CZŁONKÓW ORAZ ZASTĘPCÓW CZŁONKÓW
RADY NADZORCZEJ OSM „ PRZYSZŁOŚĆ”

Przypominamy, że zgodnie z § 66 ust. 5 i 6 Statutu kandydatury na członków Rady Nadzorczej ( oraz ich zastępców) należy zgłaszać do Spółdzielni w terminie do 24-05-2017 r. godz. 15:30.
Wniosek winien być poparty podpisami co najmniej 10 członków Sp-ni i zawierać pisemną zgodę kandydata ( oświadczenie należy złożyć w obecności pracownika OSM „Przyszłość”).
Wybór członków organów i ich zastępców odbywa się w odrębnie przeprowadzonym głosowaniu.
Formularze zgłoszeniowe dostępne są w Administracjach Osiedli, sekretariacie Zarządu Spółdzielni oraz na stronie internetowej Spółdzielni pod adresem : www.osm.opole.pl

 

Wnioskodawcy i kandydaci !

Złożone wnioski zostaną zweryfikowane pod kątem członkostwa w Spółdzielni (zarówno samych kandydatów jak i osób popierających wniosek) – zainteresowane osoby prosimy o kontakt w tej sprawie z Administracją Osiedla lub Zarządem Spółdzielni, gdyż nie spełnienie wymogów Statutowych będzie skutkowało nie ujęciem zgłoszonej osoby na listach przedstawianych pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu.

 
Formularze:

Z G ł O S Z E N I E Z-CA kandydata

Z G ł O S Z E N I E kandydata

Prezes Zarządu Spółdzielni
Franciszek Dezor