Garaży Nieruchomości 2/8 przy ul. Chabrów

SKŁAD KOMITETU GARAŻOWEGO
kadencja lata 2016 – 2020.

1. Leśniak Ewa – Przewodniczący Komitetu
2. Murmyło Henryk – Z-ca Przewodniczącego
3. Kopciński Marian – Sekretarz
4. Żuczonkow Jerzy – Członek
5. Wójcik Wiesław – Członek

Komunikaty:

Brak elementów do wyświetlenia.