Luboszycka 10-12

1.Gancarz Tadeusz – przewodniczący
2.Łukasik Krystyna – z-ca przewodniczącego,
3.Zinko Leszek – sekretarz
4.Skarbek Józef – członek

Komunikaty:

Brak elementów do wyświetlenia.