Wilsona 26 – 82

1. Mysona Czesław – przewodniczący
2. Abłażej Roman – z – ca przewodniczącego
3. Łanica Barbara – sekretarz
4. Kluz Jadwiga – członek
5. Bielecka Wanda – członek
6. Żbikowski Marek – członek
7. Zygmunt Elżbieta – członek
8. Piotr Ostałowski – członek

Komunikaty:

Brak elementów do wyświetlenia.