Poradniki

 • Zasiłki

  Jak nigdy dotąd, współczesny człowiek w naszym kraju uzależniony jest od różnego rodzaju zasiłków po to, aby przeżyć. Warto więc przeczytać na ten temat klikając na poniższy odnośnik: – zasiłki – becikowe – pielęgnacyjny

 • Spadki i darowizny

  Każdy człowiek, prędzej czy później, w swoim życiu będzie mieć do czynienia z koniecznością podjęcia działań związanych z spadkiem, darowizną, podatkiem związanym z nabyciem praw spadkowych czy darowizną. W takich przypadkach najlepiej zasięgnąć opinii prawnika, ale dobrze będzie gdy coś niecoś będziemy wiedzieć sami. Warto więc przeczytać na ten temat: – spadki – darowizny – […]

 • Mieszkania w spółdzielni mieszkaniowej

  Paweł Puch Mieszkania w spółdzielni mieszkaniowej W Polsce mieszkania spółdzielcze powstały już w pierwszej połowie XX wieku. Niestety ustrój PRL zniszczył najlepsze cechy spółdzielczości i obecnie duża część spółdzielni to zbiurokratyzowane, nieefektywne relikty poprzedniej epoki. To właśnie sprawia, że spółdzielnie są powszechnie krytykowane nawet przez swoich mieszkańców. Trudno się zresztą dziwić skoro członkowie spółdzielni niejednokrotnie […]

 • Książeczka mieszkaniowa

  Zmiana ustawy Kwestia książeczek mieszkaniowych i premii gwarancyjnych udzielanych za ich likwidację uregulowana jest w ustawie o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (t. jedn. Dz. U. 2003 r. Nr 119, poz. 1115 z późn. zm.). 1 kwietnia 2009r. weszła w życie duża nowelizacja, zmieniająca […]

 • Lokal socjalny

  Co to jest lokal socjalny i publiczny zasób mieszkaniowy Zanim przejdziemy do szczegółowego omawiania tematu warto zapoznać się z podstawowymi definicjami. Kwestie lokali socjalnych reguluje ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Definiuje ona lokal socjalny jako lokal l nadający się do zamieszkania […]

 • Podział majątku

  Jak uniknąć kłótni o podział rodzinnego majątku Chcesz uniknąć kłopotliwych i kosztownych bojów o podział rodzinnego majątku Z naszego poradnika dowiesz się czym jest wspólnota majątkowa. Jeśli przed ślubem lub w trakcie trwania małżeństwa nie zastrzeżemy sobie inaczej, to zgodnie z prawem ze współmałżonkiem łączy nas ustawowa wspólnota majątkowa. Niektóre czynności, takie jak np. sprzedaż […]

 • Testament

  Już dziś zdecyduj, co stanie się z twym majątkiem – testament to nic wstydliwego W Ameryce i Europie Zachodniej standardem jest, że testament sporządzają ludzie młodzi lub osoby w średnim wieku, nie widząc w tym nic wstydliwego. Tymczasem u nas to ciągle temat tabu, z którym czeka się przeważnie do ostatniej chwili. Spisanie testamentu „za […]

 • Dodatki mieszkaniowe

  Wymagane dokumenty Niezbędne dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego: wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego (potwierdzony przez zarządcę lokalu); deklaracja o wysokości dochodów wnioskodawcy i wszystkich członków gospodarstwa domowego; zaświadczenia potwierdzające osiągnięte dochody zgodnie z wypełnioną deklaracją dochodową; druk oświadczenia wnioskodawcy ubiegającego się o przyznanie dodatku mieszkaniowego; informacja zarządcy dotycząca struktury lokalu […]

 • Eksmisje

  Od 16 listopada 2011 r. obowiązuje ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego oraz ustawy kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 224, poz. 1342). Przyczyny zmian Zmiana przepisów związanych z przeprowadzaniem eksmisji jest konsekwencją orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 grudnia […]

 • Czy warto być członkiem spółdzielni

  Jak wiemy od 24 kwietnia 2001r obowiązuje nowa ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych – ciągle nowelizowana. Jej zamiarem jest doprowadzenie, w perspektywie czasu, do likwidacji spółdzielni na rzecz utworzenia wspólnot mieszkaniowych. W tym celu stworzono możliwość wyodrębniania mieszkań, które dotychczas były spółdzielczymi oraz nabywanie mieszkań spółdzielczych bez konieczności bycia członkiem spółdzielni. Władze spółdzielcze w środkach masowego […]

 • Miesięczne opłaty

  Podwyżki muszą być poparte odpowiednimi wyliczeniami Michał Kosiarski Nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych znacznie zmieniła zasady obliczania opłat za mieszkanie, zwłaszcza w zakresie wysokości wpłat na fundusz remontowy. Wielu mieszkańców już w najbliższych miesiącach czekają podwyżki. Radzimy, jak sprawdzić, czy są one uzasadnione, i jak się bronić przed wyższymi opłatami Krok pierwszy: Dowiedz się, ile […]