OPOLSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ PRZYSZŁOŚĆ” Ogłasza przetarg nieograniczony na prace instalacyjno-budowlane

OPOLSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ PRZYSZŁOŚĆ”

Opole, ul. Katowicka nr 23 www.osm.opole.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na prace instalacyjno-budowlane:

zadanie nr 1: wymiana instalacji zimnej wody w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Katowickiej 81-85 w Opolu

zadanie nr 2: wymiana instalacji zimnej i ciepłej wody oraz kanalizacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kośnego 18-18A w Opolu

zadanie nr 3: wymiana instalacji zimnej i ciepłej wody w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kośnego 34-34A w Opolu.

zadanie nr 4: wymiana instalacji zimnej i ciepłej wody oraz kanalizacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Chabrów 135-141 w Opolu

zadanie nr 5: wymiana instalacji zimnej i ciepłej wody oraz kanalizacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Chabrów 191-197 w Opolu

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można zakupić w cenie 100,-zł w siedzibie OSM „Przyszłość” przy ul. Katowickiej 23, pokój nr 10.

Opłatę za specyfikację można wpłacać w Kasie Spółdzielni czynnej w godzinach: poniedziałki, środy, czwartki, piątki – od 10:00 do 14:00, wtorki – od 11:30 do 16:00 z przerwą od 1300 do 1330.

Termin wykonania prac do 30.11.2018.

Wadium wynosi po 2 000 zł za każde zadanie.

Pisemną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 26.03.2018. do godziny 14:00 w Sekretariacie Spółdzielni w Opolu, ul. Katowicka 23 pokój nr 1.

Przetarg odbędzie się w dniu 27.03.2018. o godzinie 11:00 w siedzibie OSM „Przyszłość” w Opolu, ul. Katowicka 23, pokój nr 4.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.