OPOLSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ PRZYSZŁOŚĆ” ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie prac budowlanych

OPOLSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ PRZYSZŁOŚĆ”

Opole, ul. Katowicka nr 23 www.osm.opole.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie prac budowlanych:

zadanie nr 1: docieplenie dwóch ścian budynku usługowego Opole ul. Chabrów 31

zadanie nr 2: docieplenie ścian i remont loggii budynku mieszkalnego Opole ul. Koszyka 2-10

zadanie nr 3: docieplenie ścian szczytowych budynków mieszkalnych Opole ul. Koszyka 12-14 i 28-30

zadanie nr 4: remont galerii I piętra budynku usługowego Opole ul. Niemodlińska 23

zadanie nr 5: remont loggii budynku mieszkalnego Ozimek ul. Sikorskiego 33

zadanie nr 6: malowanie elewacji budynku usługowego Ozimek ul. Częstochowska 15

zadanie nr 7: malowanie elewacji klatek schodowych i wiatrołapów Ozimek ul. Sikorskiego 8

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można zakupić w cenie 100,-zł w siedzibie OSM „Przyszłość” przy ul. Katowickiej 23, pokój nr 10.

Opłatę za specyfikację można wpłacać w Kasie Spółdzielni czynnej w godzinach: poniedziałki, środy, czwartki, piątki – od 10:00 do 14:00, wtorki – od 11:30 do 16:00 z przerwą od 13:00 do 13:30.

Termin wykonania prac do 30.11.2018. w przypadku realizacji trzech lub więcej zadań oraz do 30.09.2018. w przypadku realizacji jednego lub dwóch zadań,

Wadium wynosi po 2 000 zł za zadania nr 1, 5, 6 i 7, po 4 000 zł za zadania nr 3 i 4 oraz 10 000 zł za zadanie nr 2.

Pisemną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 26.03.2018. do godziny 14:00 w Sekretariacie Spółdzielni w Opolu, ul. Katowicka 23 pokój nr 1.

Przetarg odbędzie się w dniu 27.03.2018. o godzinie 10:00 w siedzibie OSM „Przyszłość” w Opolu, ul. Katowicka 23, pokój nr 4.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.