Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego

OPOLSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ PRZYSZŁOŚĆ”

Opole, ul. Katowicka nr 23 www.osm.opole.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego

budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Ozimku

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można zakupić w cenie 200,-zł w siedzibie OSM „Przyszłość” przy ul. Katowickiej 23, pokój nr 10. Opłatę za specyfikację można wpłacać w Kasie Spółdzielni czynnej w godzinach: poniedziałki, środy, czwartki, piątki od 1000 do 1400, wtorki od 1130 do 1600 z przerwą od 1300 do 1330.

Termin wykonania projektu do 30.05.2018.

Pisemną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 23.10.2017. do godziny 14:00 w Sekretariacie Spółdzielni w Opolu, ul. Katowicka 23 pokój nr 1.

Przetarg odbędzie się w dniu 24.10.2017. o godzinie 10:00 w siedzibie OSM „Przyszłość” w Opolu, ul. Katowicka 23, pokój nr 4.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.