Przetarg nieograniczony na prace instalacyjno-budowlane

OPOLSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ PRZYSZŁOŚĆ”
Opole, ul. Katowicka nr 23 www.osm.opole.pl
ogłasza przetarg nieograniczony na prace instalacyjno-budowlane:

zadanie nr 1: wymiana instalacji zimnej i ciepłej wody oraz kanalizacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Chabrów 135-141 w Opolu

zadanie nr 2: wymiana instalacji zimnej i ciepłej wody oraz kanalizacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Chabrów 191-197 w Opolu

zadanie nr 3: wymiana instalacji zimnej i ciepłej wody w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Wrocławskiej 16 A-D w Opolu.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można zakupić w cenie 100,-zł w siedzibie OSM „Przyszłość” przy ul. Katowickiej 23, pokój nr 10.
Opłatę za specyfikację można wpłacać w Kasie Spółdzielni czynnej w godzinach: poniedziałki, środy, czwartki, piątki – od 10:00 do 14:00, wtorki – od 11:30 do 16:00 z przerwą od 13:00 do 13:30.

Termin wykonania prac do 31.08.2018.
Wadium wynosi po 3 000 zł za każde zadanie.

Pisemną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 08.01.2018. do godziny 14:00 w Sekretariacie Spółdzielni w Opolu, ul. Katowicka 23 pokój nr 1.
Przetarg odbędzie się w dniu 09.01.2018. o godzinie 10:00 w siedzibie OSM „Przyszłość” w Opolu, ul. Katowicka 23, pokój nr 4.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.