Przetarg nieograniczony na prace instalacyjno-budowlane

OPOLSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ PRZYSZŁOŚĆ”

Opole, ul. Katowicka nr 23 www.osm.opole.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na prace instalacyjno-budowlane:

zadanie nr 1: wymiana instalacji zimnej i ciepłej wody w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Niemodlińskiej 42 w Opolu

zadanie nr 2: wymiana poziomów i pionów instalacji zimnej i ciepłej wody w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Niemodlińskiej 68 i 70 w Opolu

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można zakupić w cenie 100,-zł w siedzibie OSM „Przyszłość” przy ul. Katowickiej 23, pokój nr 10.

Opłatę za specyfikację można wpłacać w Kasie Spółdzielni czynnej w godzinach: poniedziałki, środy, czwartki, piątki – od 10:00 do 14:00, wtorki – od 11:30 do 16:00 z przerwą od 13:00 do 13:30.

Termin wykonania prac do 15.12.2019.

Wadium wynosi po 4 000 zł za każde zadanie.

Pisemną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 13.05.2019. do godziny 1400 w Sekretariacie Spółdzielni w Opolu, ul. Katowicka 23 pokój nr 1.

Przetarg odbędzie się w dniu 14.05.2019. o godzinie 1100 w siedzibie OSM „Przyszłość” w Opolu, ul. Katowicka 23, pokój nr 4.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.