Przetarg nieograniczony na prace instalacyjno-budowlane wykonania nowej instalacji ciepłej wody na klatkach schodowych w budynkach mieszkalnych 12-to kondygnacyjnych w Opolu

OPOLSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ PRZYSZŁOŚĆ”

Opole, ul. Katowicka nr 23 www.osm.opole.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na prace instalacyjno-budowlane wykonania nowej instalacji ciepłej wody na klatkach schodowych w budynkach mieszkalnych
12-to kondygnacyjnych w Opolu przy ulicy:

zadanie nr 1: Szymona Koszyka 2-10

zadanie nr 2: Szymona Koszyka 12-14

zadanie nr 3: Szymona Koszyka 18-26

zadanie nr 4: Szymona Koszyka 28-30

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można zakupić w cenie 100,-zł w siedzibie OSM „Przyszłość” przy ul. Katowickiej 23, pokój nr 10.

Opłatę za specyfikację można wpłacać w Kasie Spółdzielni czynnej w godzinach: poniedziałki, środy, czwartki, piątki – od 10:00 do 14:00, wtorki – od 11:30 do 16:00 z przerwą od 13:00 do 13:30.

Termin wykonania prac:

  • 30.11.2018. w zakresie poziomów i pionów na zadaniach nr 1 i 2
  • 31.01.2019. w zakresie poziomów i pionów na zadaniu nr 3
  • 30.04.2019. w zakresie poziomów i pionów na zadaniu nr 4
  • do czterech miesięcy po wykonaniu poziomów i pionów w zakresie podłączeń do mieszkań

Wadium wynosi po 7 000 zł za zadania nr 1 i 3 oraz po 3 000 zł za zadania nr 2 i 4.

Pisemną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 27.08.2018. do godziny 14:00 w Sekretariacie Spółdzielni w Opolu, ul. Katowicka 23 pokój nr 1.

Przetarg odbędzie się w dniu 28.08.2018. o godzinie 10:00 w siedzibie OSM „Przyszłość” w Opolu, ul. Katowicka 23, pokój nr 4.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.