Przetarg nieograniczony na prace instalacyjno-budowlane wykonania nowej instalacji ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji w budynkach mieszkalnych 
5-cio kondygnacyjnych w Opolu

OPOLSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ PRZYSZŁOŚĆ”
Opole, ul. Katowicka nr 23 www.osm.opole.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na prace instalacyjno-budowlane wykonania nowej instalacji ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji w budynkach mieszkalnych 5-cio kondygnacyjnych w Opolu przy ulicy:

  • zadanie nr 1: Dambonia 27
  • zadanie nr 2: Dambonia 29

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można zakupić w cenie 100,00zł w siedzibie OSM „Przyszłość” przy ul. Katowickiej 23, pokój nr 10.
Opłatę za specyfikację można wpłacać w Kasie Spółdzielni czynnej w godzinach: poniedziałki, środy, czwartki, piątki – od 10:00 do 14:00, wtorki – od 11:30 do 16:00 z przerwą od 13:00 do 13:30.

Termin wykonania prac: 31.03.2019 r.

Wadium wynosi: po 2 000 zł za każde zadanie.

Pisemną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 17.09.2018 r. do godziny 14:00 w Sekretariacie Spółdzielni w Opolu, ul. Katowicka 23 pokój nr 1.

Przetarg odbędzie się w dniu 18.09.2018 r. o godzinie 10:00 w siedzibie OSM „Przyszłość” w Opolu, ul. Katowicka 23, pokój nr 4.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.