Przetarg nieograniczony na prace związane z zagospodarowaniem terenów zielonych (wykonaniem klombów) w zasobach Osiedla „Centrum” w Opolu, zgodnie z opracowaną koncepcją

OPOLSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ PRZYSZŁOŚĆ”

Opole, ul. Katowicka nr 23 www.osm.opole.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na prace związane z zagospodarowaniem terenów zielonych (wykonaniem klombów) w zasobach Osiedla „Centrum” w Opolu, zgodnie z opracowaną koncepcją.

Zadanie nr 1: „Wykonanie klombu na nieruchomości 1 Maja 28 A-E”

Zadanie nr 2: „Wykonanie klombu na nieruchomości Pasieczna 6b”.

Zadanie nr 3: „Wykonanie nasadzeń żywopłotu z żywotnika Smaragd na nieruchomości Kośnego 31-45”.

Zadanie nr 4: „Wykonanie klombów na nieruchomości 1 Maja 10-12”.

Zadanie nr 5: „Wykonanie czterech klombów na nieruchomości Telesfora 4-22”.

Zadanie nr 6: „Wykonanie klombu na nieruchomości Nysy Łużyckiej 56-64”.

Zadanie nr 7: „Wykonanie klombu na nieruchomości Dubois 39-47”.

Zadanie nr 8: „Wykonanie klombu na nieruchomości Fabryczna 22-36”.

Zadanie nr 9: „Wykonanie klombu na nieruchomości 11 Listopada 7”.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można zakupić w cenie 100,-zł w siedzibie OSM „Przyszłość” przy ul. Katowickiej 23, pokój nr 10.

Opłatę za specyfikację można wpłacać w Kasie Spółdzielni czynnej w godzinach: poniedziałki, środy, czwartki, piątki – od 10:00 do 14:00, wtorki – od 11:30 do 16:00 z przerwą od 13:00 do 13:30.

Termin wykonania prac: lipiec – październik 2018 r.

Wadium wynosi po 100 zł za każde zadanie.

Pisemną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 18.06.2018. do godziny 14:00 w Sekretariacie Spółdzielni w Opolu, ul. Katowicka 23 pokój nr 1.

Przetarg odbędzie się w dniu 19.06.2018. o godzinie 10:00 w siedzibie OSM „Przyszłość” w Opolu, ul. Katowicka 23, pokój nr 4.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.