Prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi akcji "Szyjemy nadzieję... uszyj i Ty..."! -> więcej informacji
Z uwagi na wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego, w trosce o zdrowie pracowników oraz osób postronnych informujemy, że od dnia 16 marca 2020 r. w biurach Spółdzielni (Administracje Osiedli i biura Zarządu) nie będzie prowadzona obsługa mieszkańców.

Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie okresowych 5 letnich przeglądów instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów

OPOLSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „PRZYSZŁOŚĆ”
w Opolu, ul. Katowicka 23
ogłasza przetarg nieograniczony
na przeprowadzenie
okresowych 5 letnich przeglądów instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów (zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994r., Rozdział 6, art.62, ust.1 pkt.2)
w zasobach Administracji Osiedli: „CENTRUM”, „CHABRY” i „OZIMEK”.

Termin wykonania – do dnia 31.08.2019r.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można zakupić w cenie 100,-zł w siedzibie OSM „Przyszłość” przy ul. Katowickiej 23, pokój nr 10.
Opłatę za specyfikację można wpłacać w Kasie Spółdzielni czynnej w godzinach; poniedziałki, środy, czwartki i piątki – od 1000 do 1400, wtorki – od 1130 do 1600.
Wadium wynosi 2000,-zł.
Pisemną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 26.03.2019r. do godziny 14:00 w Sekretariacie Spółdzielni w Opolu, ul. Katowicka 23 pokój nr 1.
Przetarg odbędzie się w dniu 27.03.2019r. o godzinie 11:00 w siedzibie OSM „Przyszłość” w Opolu, ul. Katowicka 23, pokój nr 4.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.