Przetarg nieograniczony na wykonanie w 2018 roku legalizacji 8775 szt. wodomierzy ciepłej i zimnej wody z wbudowanym modułem do odczytu radiowego

OPOLSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „PRZYSZŁOŚĆ”

Opole, ul. Katowicka nr 23 www.osm.opole.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie w 2018 roku legalizacji 8775 szt. wodomierzy ciepłej i zimnej wody z wbudowanym modułem do odczytu radiowego w lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych w zasobach Administracji Osiedli: „CENTRUM”, „CHABRY”, „DAMBONIA” i „ZAODRZE” OSM „Przyszłość” w Opolu.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można zakupić w cenie 200,-zł w siedzibie OSM „Przyszłość” przy ul. Katowickiej 23, pokój nr 10.

Opłatę za specyfikację można wpłacać w Kasie Spółdzielni czynnej w godzinach: poniedziałki, środy, czwartki, piątki – od 10:00 do 14:00, wtorki – od 11:30 do 16:00 z przerwą od 13:00 do 13:30.

Wadium wynosi 10 000,-zł.

Pisemną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 15.05.2018r. do godziny 14:00 w Sekretariacie Spółdzielni w Opolu, ul. Katowicka 23 pokój nr 1.

Przetarg odbędzie się w dniu 16.05.2018r. o godzinie 10:00 w siedzibie OSM „Przyszłość” w Opolu, ul. Katowicka 23.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.