Przetarg nieograniczony na wykonanie audytów energetycznych dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych

OPOLSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „PRZYSZŁOŚĆ”

w Opolu, ul. Katowicka 23

ogłasza przetarg nieograniczony

na wykonanie audytów energetycznych dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych (29 nieruchomości w zakresie rozliczania zużycia ciepła na cele podgrzania wody użytkowej – obejmujących 58 budynków) zlokalizowanych

w Opolu i Ozimku w zasobach OSM „Przyszłość”.

Termin wykonania – 31.03.2018r.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można zakupić w cenie 100,-zł w siedzibie OSM „Przyszłość” przy ul. Katowickiej 23, pokój nr 10.

Opłatę za specyfikację można wpłacać w Kasie Spółdzielni czynnej w godzinach;

poniedziałki, środy, czwartki, piątki – od 1000 do 1400, wtorki – od 1130 do 1600.

Wadium wynosi 1000,-zł.

Pisemną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 03.10.2017r. do godziny 1400 w Sekretariacie Spółdzielni w Opolu, ul. Katowicka 23 pokój nr 1.

Przetarg odbędzie się w dniu 04.10.2017r. o godzinie 10:00 w siedzibie OSM „Przyszłość” w Opolu, ul. Katowicka 23, pokój nr 4.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.