Przetarg nieograniczony na wykonanie nowej instalacji ciepłej wody w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Dambonia 155-157 w Opolu

OPOLSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ PRZYSZŁOŚĆ”

Opole, ul. Katowicka nr 23 www.osm.opole.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie nowej instalacji ciepłej wody w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Dambonia 155-157 w Opolu.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można zakupić w cenie 100,-zł w siedzibie OSM „Przyszłość” przy ul. Katowickiej 23, pokój nr 10.

Opłatę za specyfikację można wpłacać w Kasie Spółdzielni czynnej w godzinach: poniedziałki, środy, czwartki, piątki – od 1000 do 1400, wtorki – od 1130 do 1600 z przerwą od 1300 do 1330.

Termin wykonania prac do 28.02.2018.

Wadium wynosi 3 000 zł.

Pisemną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 31.07.2017. do godziny 1400 w Sekretariacie Spółdzielni w Opolu, ul. Katowicka 23 pokój nr 1.

Przetarg odbędzie się w dniu 01.08.2017. o godzinie 1000 w siedzibie OSM „Przyszłość” w Opolu, ul. Katowicka 23, pokój nr 4.

 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.