Przetarg nieograniczony na wykonanie okresowych rocznych przeglądów budynków mieszkalnych i użytkowych oraz placów zabaw w zasobach Administracji Osiedli: „CENTRUM”, „CHABRY”, „DAMBONIA”, „ZAODRZE” i „OZIMEK”

OPOLSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „PRZYSZŁOŚĆ”

Opole, ul. Katowicka nr 23 www.osm.opole.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie okresowych rocznych przeglądów budynków mieszkalnych i użytkowych oraz placów zabaw w zasobach Administracji Osiedli: „CENTRUM”, „CHABRY”, „DAMBONIA”, „ZAODRZE” i „OZIMEK”

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można zakupić w cenie 100,-zł w siedzibie OSM „Przyszłość” przy ul. Katowickiej 23, pokój nr 10.

Opłatę za specyfikację można wpłacać w Kasie Spółdzielni czynnej w godzinach; poniedziałki, środy, czwartki i piątki – od 10:00 do 14:00, wtorki – od 11:30 do 16:00.

Termin wykonania – do dnia 31.10.2018r.

Wadium wynosi 2000,-zł.

Pisemną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 17.07.2018r. do godziny 14:00 w Sekretariacie Spółdzielni w Opolu, ul. Katowicka 23 pokój nr 1.

Przetarg odbędzie się w dniu 18.07.2018r. o godzinie 10:00 w siedzibie OSM „Przyszłość” w Opolu, ul. Katowicka 23, pokój nr 4.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.