Rada Nadzorcza OSM „Przyszłość” ogłasza konkurs na stanowisko Głównego Księgowego więcej

Przetarg nieograniczony na wykonanie prac budowlano-instalacyjnych rozbudowy budynku żłobka w Opolu ul. Chabrów 50A

OPOLSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ PRZYSZŁOŚĆ”

Opole, ul. Katowicka nr 23 www.osm.opole.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie prac budowlano-instalacyjnych rozbudowy budynku żłobka w Opolu ul. Chabrów 50A

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można zakupić w cenie 100,-zł w siedzibie OSM „Przyszłość” przy ul. Katowickiej 23, pokój nr 10.

Opłatę za specyfikację można wpłacać w Kasie Spółdzielni czynnej w godzinach: poniedziałki, środy, czwartki, piątki – od 10:00 do 14:00, wtorki – od 11:30 do 16:00 z przerwą od 13:00 do 13:30.

Termin wykonania prac do 30.11.2019.

Wadium wynosi 10 000 zł.

Pisemną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 17.06.2018. do godziny 1400 w Sekretariacie Spółdzielni w Opolu, ul. Katowicka 23 pokój nr 1.

Przetarg odbędzie się w dniu 18.06.2018. o godzinie 1000 w siedzibie OSM „Przyszłość” w Opolu, ul. Katowicka 23, pokój nr 4.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.