Przetarg nieograniczony na wykonanie prac budowlano-instalacyjnych

OPOLSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ PRZYSZŁOŚĆ”

Opole, ul. Katowicka nr 23 www.osm.opole.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie prac budowlano-instalacyjnych:

zadanie nr 1: budowa zespołu 16 garaży blaszanych wyposażonych w instalację elektryczną wraz z drogą dojazdową i podjazdami

zadanie nr 2: rozbudowa budynku biurowego siedziby Administracji Osiedla Zaodrze w Opolu przy ul. Prószkowskiej 39A

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można zakupić w cenie 200,-zł w siedzibie OSM „Przyszłość” przy ul. Katowickiej 23, pokój nr 10.

Opłatę za specyfikację można wpłacać w Kasie Spółdzielni czynnej w godzinach: poniedziałki, środy, czwartki, piątki – od 10:00 do 14:00, wtorki – od 11:30 do 16:00 z przerwą od 13:00 do 13:30.

Termin wykonania prac zadania nr 1 do 30.11.2018. a zadania nr 2 do 30.04.2019.

Wadium wynosi 10 000 zł za zadanie nr 1 i 15 000 zł za zadanie nr 2.

Pisemną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 28.05.2018. do godziny 14:00 w Sekretariacie Spółdzielni w Opolu, ul. Katowicka 23 pokój nr 1.

Przetarg odbędzie się w dniu 29.05.2018. o godzinie 10:00 w siedzibie OSM „Przyszłość” w Opolu, ul. Katowicka 23, pokój nr 4.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.