Przetarg nieograniczony na wykonanie prac budowlanych drogowych

OPOLSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ PRZYSZŁOŚĆ”

Opole, ul. Katowicka nr 23 www.osm.opole.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie prac budowlanych drogowych przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Opolu:

zadanie nr 1: pl. Teatralny 1-2, 4-5, 6-7

zadanie nr 2: pl. Teatralny 8-9, 10-11

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można zakupić w cenie 200,-zł w siedzibie OSM „Przyszłość” przy ul. Katowickiej 23, pokój nr 10.

Opłatę za specyfikację można wpłacać w Kasie Spółdzielni czynnej w godzinach: poniedziałki, środy, czwartki, piątki – od 1000 do 1400, wtorki – od 1130 do 1600 z przerwą od 1300 do 1330.

Termin wykonania prac do 31.05.2018.

Wadium wynosi 6 000 zł za zadanie nr 1 i 4 000 zł za zadanie nr 2.

Pisemną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 13.11.2017. do godziny 1400 w Sekretariacie Spółdzielni w Opolu, ul. Katowicka 23 pokój nr 1.

Przetarg odbędzie się w dniu 14.11.2017. o godzinie 1000 w siedzibie OSM „Przyszłość” w Opolu, ul. Katowicka 23, pokój nr 4.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.