Przetarg nieograniczony na wykonanie prac budowlanych malowania klatek schodowych

OPOLSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ PRZYSZŁOŚĆ”

Opole, ul. Katowicka nr 23 www.osm.opole.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie prac budowlanych malowania klatek schodowych:

  • zadanie nr 1: w budynku mieszkalnym przy ul. Dambonia 59-73  w Opolu
  • zadanie nr 2: w budynku mieszkalnym przy ul. Prószkowskiej 7-13 w Opolu
  • zadanie nr 3: w budynku mieszkalnym przy ul. Niedurnego 3-15 w Opolu

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można zakupić w cenie 100,-zł w siedzibie OSM „Przyszłość” przy ul. Katowickiej 23, pokój nr 10.

Opłatę za specyfikację można wpłacać w Kasie Spółdzielni czynnej w godzinach: poniedziałki, środy, czwartki, piątki – od 1000 do 1400, wtorki – od 1130 do 1600 z przerwą od 1300 do 1330.

Termin wykonania prac do 20.12.2017.

Wadium wynosi po 1 000 zł za każde zadanie.

Pisemną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 04.09.2017. do godziny 1400 w Sekretariacie Spółdzielni w Opolu, ul. Katowicka 23 pokój nr 1.

Przetarg odbędzie się w dniu 05.09.2017. o godzinie 1100 w siedzibie OSM „Przyszłość” w Opolu, ul. Katowicka 23, pokój nr 4.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.