Przetarg nieograniczony na wykonanie prac budowlanych remontu pokryć dachowych i kominów ponad dachem oraz wymiany wyłazów na dachy

OPOLSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „PRZYSZŁOŚĆ”

Opole, ul. Katowicka nr 23 www.osm.opole.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie prac budowlanych remontu pokryć dachowych i kominów ponad dachem oraz wymiany wyłazów na dachy:

zadanie nr 1: wymiana pokrycia z papy, remont z dociepleniem kominów ponad dachem i wymiana wyłazów na dach budynku przy ul. Dambonia 47-57 w Opolu

zadanie nr 2: wymiana pokrycia z papy, remont z dociepleniem kominów ponad dachem i wymiana wyłazów na dach budynku przy ul. Dambonia 87-101 w Opolu

zadanie nr 3: remont pokrycia dachu budynku przy ul. Sikorskiego 23 w Ozimku

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można zakupić w cenie 100,-zł w siedzibie OSM „Przyszłość” przy ul. Katowickiej 23, pokój nr 10.

Opłatę za specyfikację można wpłacać w Kasie Spółdzielni czynnej w godzinach: poniedziałki, środy, czwartki, piątki – od 10:00 do 14:00, wtorki – od 11:30 do 16:00 z przerwą od 13:00 do 13:30.

Termin wykonania prac do 30.09.2018.

Wadium wynosi po 3 000 zł za zadania nr 1 i 2 oraz 1 000 zł za zadanie nr 3.

Pisemną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 07.05.2018. do godziny 14:00 w Sekretariacie Spółdzielni w Opolu, ul. Katowicka 23 pokój nr 1.

Przetarg odbędzie się w dniu 08.05.2017. o godzinie 10:00 w siedzibie OSM „Przyszłość” w Opolu, ul. Katowicka 23, pokój nr 4.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.