Rada Nadzorcza OSM „Przyszłość” ogłasza konkurs na stanowisko Głównego Księgowego więcej

Przetarg nieograniczony na wykonanie prac budowlanych na terenie Opola

OPOLSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ PRZYSZŁOŚĆ”
Opole, ul. Katowicka nr 23 www.osm.opole.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie prac budowlanych na terenie Opola:

zadanie nr 1: wymiana 96 szt. drzwi szafek gazowych i elektrycznych na klatkach schodowych budynku przy ul. Wrocławskiej 16A-D
zadanie nr 2: montaż 3 szt. daszków loggii w budynku przy ul. Wrocławskiej 18B

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można zakupić w cenie 100,-zł w siedzibie OSM „Przyszłość” przy ul. Katowickiej 23, pokój nr 10.

Opłatę za specyfikację można wpłacać w Kasie Spółdzielni czynnej w godzinach: poniedziałki, środy, czwartki, piątki – od 10:00 do 14:00, wtorki – od 1130 do 16:00 z przerwą od 13:00 do 13:30.

Termin wykonania prac do 15.12.2019.

Wadium wynosi 1 000 zł za zadanie nr 1 i 200 zł za zadanie nr 2.

Pisemną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 08.07.2019. do godziny 14:00 w Sekretariacie Spółdzielni w Opolu, ul. Katowicka 23 pokój nr 1.

Przetarg odbędzie się w dniu 09.07.2019. o godzinie 10:00 w siedzibie OSM „Przyszłość” w Opolu, ul. Katowicka 23, pokój nr 4.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.