Przetarg nieograniczony na wykonanie prac instalacyjno-budowlanych

OPOLSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ PRZYSZŁOŚĆ”
Opole, ul. Katowicka nr 23 www.osm.opole.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie prac instalacyjno-budowlanych:
zadanie nr 1: wymiana instalacji kanalizacji wewnętrznej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. 1 Maja 10-12 w Opolu
zadanie nr 2: wymiana poziomów i pionów instalacji zimnej i ciepłej wody w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Niemodlińskiej 66 w Opolu

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można zakupić w cenie 100,-zł w siedzibie OSM „Przyszłość” przy ul. Katowickiej 23, pokój nr 10.
Opłatę za specyfikację można wpłacać w Kasie Spółdzielni czynnej w godzinach: poniedziałki, środy, czwartki, piątki – od 10:00 do 14:00, wtorki – od 11:30 do 16:00 z przerwą od 13:00 do 13:30.
Termin wykonania prac do 30.06.2018.
Wadium wynosi 4 000 zł za zadanie nr 1, 2 000 zł za zadanie nr 2.
Pisemną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 25.09.2017. do godziny 1400 w Sekretariacie Spółdzielni w Opolu, ul. Katowicka 23 pokój nr 1.
Przetarg odbędzie się w dniu 26.09.2017. o godzinie 10:00 w siedzibie OSM „Przyszłość” w Opolu, ul. Katowicka 23, pokój nr 4.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.