Przetarg nieograniczony na wykonanie prac instalacyjno-budowlanych w budynku usługowym przy ul. Chabrów 50a w Opolu

OPOLSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ PRZYSZŁOŚĆ”

Opole, ul. Katowicka nr 23 www.osm.opole.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie prac instalacyjno-budowlanych w budynku usługowym przy ul. Chabrów 50a w Opolu:

zadanie nr 1: przyłączenie instalacji odbiorczej do grupowego węzła cieplnego

zadanie nr 2: wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można zakupić w cenie 50,-zł w siedzibie OSM „Przyszłość” przy ul. Katowickiej 23, pokój nr 10.

Opłatę za specyfikację można wpłacać w Kasie Spółdzielni czynnej w godzinach: poniedziałki, środy, czwartki, piątki – od 10:00 do 14:00, wtorki – od 11:30 do 16:00 z przerwą od 13:00 do 13:30.

Termin wykonania prac zadania nr 2 do 30.06.2018., a zadania nr 1 do 15.08.2018.

Wadium wynosi 1 000 zł.

Pisemną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 21.05.2018. do godziny 14:00 w Sekretariacie Spółdzielni w Opolu, ul. Katowicka 23 pokój nr 1.

Przetarg odbędzie się w dniu 22.05.2018. o godzinie 10:00 w siedzibie OSM „Przyszłość” w Opolu, ul. Katowicka 23, pokój nr 4.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.