Przetarg nieograniczony na wykonanie prac montażowo – budowlanych wymiany urządzeń i przebudowy szybów (z 8 na 10 przystanków) 5-ciu dźwigów osobowych oraz przebudowy 2-ch klatek schodowych w budynku mieszkalnym 9-cio kondygnacyjnym w Opolu ul. Kościuszki 3-11

OPOLSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ PRZYSZŁOŚĆ”

w Opolu, ul. Katowicka nr 23

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie prac montażowo – budowlanych wymiany urządzeń i przebudowy szybów (z 8 na 10 przystanków) 5-ciu dźwigów osobowych oraz przebudowy 2-ch klatek schodowych w budynku mieszkalnym 9-cio kondygnacyjnym w Opolu ul. Kościuszki 3-11.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można zakupić w cenie 200,-zł w siedzibie OSM „Przyszłość” przy ul. Katowickiej 23, pokój nr 10.

Opłatę za specyfikację można wpłacać w Kasie Spółdzielni czynnej w godzinach: poniedziałki, środy, czwartki, piątki – od 10:00 do 14:00, wtorki – od 11:30 do 16:00 z przerwą od 13:00 do 13:30.

Wadium wynosi 20 000 zł.

Termin wykonania prac: 2 dźwigi do 31.12.2018., 3 dźwigi do 30.04.2019.

Pisemną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 28.05.2018. do godziny 14:00 w Sekretariacie Spółdzielni w Opolu, ul. Katowicka 23 pokój nr 1.

Przetarg odbędzie się w dniu 29.05.2018. o godzinie 11:00 w siedzibie OSM „Przyszłość” w Opolu, ul. Katowicka 23, pokój nr 4.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.