Przetarg nieograniczony na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych

OPOLSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ PRZYSZŁOŚĆ”

Opole, ul. Katowicka nr 23 www.osm.opole.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych:

zadanie nr 1: przebudowy instalacji c.o. i c.w. w piwnicach siedmiu budynków przy ul. Wilsona 26-82 w Opolu w związku z likwidacją węzła grupowego i budową przez ECO indywidualnych węzłów cieplnych

zadanie nr 2: dostosowanie istniejącego ciągu pieszo-jezdnego do wymogów dojazdu ppoż. do budynku mieszkalnego 11-to kondygnacyjnego Opole ul. Koszyka 42-44

zadanie nr 3: dostosowanie istniejącego ciągu pieszo-jezdnego do wymogów dojazdu ppoż. do budynku mieszkalnego 11-to kondygnacyjnego Opole ul. Rybacka 2-8

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można zakupić w cenie 50,-zł w siedzibie OSM „Przyszłość” przy ul. Katowickiej 23, pokój nr 10.

Opłatę za specyfikację można wpłacać w Kasie Spółdzielni czynnej w godzinach: poniedziałki, środy, czwartki, piątki od 10:00 do 14:00, wtorki od 11:30 do 16:00 z przerwą od 13:00 do 13:30.

Termin wykonania prac do 30.06.2018.

Pisemną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 15.05.2018. do godziny 14:00 w Sekretariacie Spółdzielni w Opolu, ul. Katowicka 23 pokój nr 1.

Przetarg odbędzie się w dniu 16.05.2018. o godzinie 11:00 w siedzibie OSM „Przyszłość” w Opolu, ul. Katowicka 23, pokój nr 4.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.