Przetarg nieograniczony na wykonanie wymiany urządzeń oraz przebudowy dźwigu osobowego (z 8 na 10 przystanków) w budynku mieszkalnym 9-cio kondygnacyjnym w Opolu ul. Kościuszki 3.

OPOLSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ PRZYSZŁOŚĆ”

w Opolu, ul. Katowicka nr 23

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie

wymiany urządzeń oraz przebudowy szybu  dźwigu osobowego (z 8 na 10 przystanków)

w budynku mieszkalnym 9-cio kondygnacyjnym w Opolu ul. Kościuszki 3.

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można zakupić w cenie 100,-zł w siedzibie OSM „Przyszłość” przy ul. Katowickiej 23, pokój nr 10.

Opłatę za specyfikację można wpłacać w Kasie Spółdzielni czynnej w godzinach: poniedziałki, środy, czwartki, piątki – od 1000 do 1400, wtorki – od 1130 do 1600 z przerwą od 1300 do 1330.

Wadium wynosi 10 000 zł.

Termin wykonania prac do 20.12.2017.

Pisemną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 28.08.2017. do godziny 1400  w Sekretariacie Spółdzielni w Opolu, ul. Katowicka 23 pokój nr 1.

Przetarg odbędzie się w dniu 29.08.2017. o godzinie 1000 w siedzibie OSM „Przyszłość” w Opolu, ul. Katowicka 23, pokój nr 4.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.