Przetarg ofertowy na najem lokalu użytkowego o powierzchni 84,09 m2 przy ul. Chabrów 31

OPOLSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „PRZYSZŁOŚĆ”

Opole, ul. Katowicka nr 23 www.osm.opole.pl

ogłasza przetarg ofertowy na najem lokalu użytkowego o powierzchni 84,09 m2 przy ul. Chabrów 31 (parter) lub po podziale – dwóch lokali użytkowych o powierzchni 56,93 m2 i 26,47 m2.

Pisemną ofertę zawierającą proponowaną stawkę za wynajem oraz informacje o rodzaju prowadzonej działalności należy złożyć w terminie do dnia 27.04.2018 r. do godziny 14.30 w Sekretariacie Administracji Osiedla „Chabry” w Opolu, ul. Chabrów 50a pokój nr 1.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 30.04.2018 r. o godzinie 10.00 w siedzibie OSM „Przyszłość” w Opolu – Administracja Osiedla „Chabry”, ul. Chabrów 50A, pokój nr 1.

Dodatkowe informacje dot. ww. lokalu można uzyskać w Administracji Osiedla „Chabry”- ul. Chabrów 50a w Opolu oraz pod nr. telefonu 77 455 84 48 wew. 14.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny