Przetargi Ogłoszone

  • Przetarg nieograniczony na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych

    OPOLSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ PRZYSZŁOŚĆ” Opole, ul. Katowicka nr 23 www.osm.opole.pl ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie PROJEKTÓW BUDOWLANO-WYKONAWCZYCH: zadanie nr 1: wykonania instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym w Opolu ul. Rybacka 2-8 zadanie nr 2: wymiany instalacji elektrycznej w zakresie WLZ, tablic głównych, tablic bezpiecznikowych w budynkach mieszkalnych w Opolu ul. Kani 3 […]

  • Doposażenie w nowe urządzenia istniejących placów zabaw na nieruchomościach A O „Centrum”

    OPOLSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „PRZYSZŁOŚĆ” w Opolu, ul. Katowicka 23 ogłasza przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy usługi polegającej na doposażeniu w nowe urządzenia istniejących placów zabaw na nieruchomościach A O „Centrum” Specyfikację istotnych warunków zamówienia można zakupić w cenie 100,00 zł w siedzibie OSM „Przyszłość” przy ul. Katowickiej 23, pokój nr 10. Opłatę za specyfikację można […]