Rada Nadzorcza OSM „Przyszłość” ogłasza konkurs na stanowisko Głównego Księgowego więcej

Przetargi Przeprowadzone

 • Przebudowa stref wejściowych, pochylni i chodników

  OPOLSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ PRZYSZŁOŚĆ” Opole, ul. Katowicka nr 23 www.osm.opole.pl ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie prac budowlanych przebudowy stref wejściowych, pochylni i chodników Opole ul. Kościuszki 9 i 11 Specyfikację istotnych warunków zamówienia można zakupić w cenie 100,-zł w siedzibie OSM „Przyszłość” przy ul. Katowickiej 23, pokój nr 10. Opłatę za specyfikację można wpłacać w Kasie Spółdzielni […]

 • Przetarg nieograniczony na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych

  OPOLSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ PRZYSZŁOŚĆ” Opole, ul. Katowicka nr 23 www.osm.opole.pl ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie PROJEKTÓW BUDOWLANO-WYKONAWCZYCH: zadanie nr 1: wykonania instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym w Opolu ul. Rybacka 2-8 zadanie nr 2: wymiany instalacji elektrycznej w zakresie WLZ, tablic głównych, tablic bezpiecznikowych w budynkach mieszkalnych w Opolu ul. Kani 3 […]

 • Doposażenie w nowe urządzenia istniejących placów zabaw na nieruchomościach A O „Centrum”

  OPOLSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „PRZYSZŁOŚĆ” w Opolu, ul. Katowicka 23 ogłasza przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy usługi polegającej na doposażeniu w nowe urządzenia istniejących placów zabaw na nieruchomościach A O „Centrum” Specyfikację istotnych warunków zamówienia można zakupić w cenie 100,00 zł w siedzibie OSM „Przyszłość” przy ul. Katowickiej 23, pokój nr 10. Opłatę za specyfikację można […]

 • Przetarg nieograniczony na wykonanie prac budowlanych polegających na wymianie 96 szt. drzwiczek szafek gazowych i elektrycznych na klatkach schodowych

  OPOLSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ PRZYSZŁOŚĆ” Opole, ul. Katowicka nr 23 www.osm.opole.pl ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie prac budowlanych polegających na wymianie 96 szt. drzwiczek szafek gazowych i elektrycznych na klatkach schodowych budynku przy ul. Wrocławskiej 16A-D w Opolu Specyfikację istotnych warunków zamówienia można zakupić w cenie 100,-zł w siedzibie OSM „Przyszłość” przy ul. Katowickiej 23, pokój […]

 • Przetarg nieograniczony na wymianę instalacji domofonowej

  OPOLSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ PRZYSZŁOŚĆ” Opole, ul. Katowicka nr 23 www.osm.opole.pl ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę instalacji domofonowej w 8-miu budynkach mieszkalnych wielorodzinnych zadanie nr 1: Opole ul. Kośnego 14, 18, 33-39, 43, Katowicka 81-85 (10 central, 84 unifony), zadanie nr 2: Opole ul. Kropidły 3-3A, 1 Maja 10A, 10C-12E, Wapienna 2 (12 central, 154 unifony) Specyfikację […]

 • Przetarg nieograniczony na wykonanie 4 klombów i założenie 1 trawnika

  OPOLSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „PRZYSZŁOŚĆ” w Opolu, ul. Katowicka 23 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie 4 klombów i założenie 1 trawnika na nieruchomościach zlokalizowanych w Opolu na osiedlu Centrum. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można zakupić w cenie 100,00 zł w siedzibie OSM „Przyszłość” przy ul. Katowickiej 23, pokój nr 10. Opłatę za specyfikację można wpłacać w Kasie […]

 • Przetarg nieograniczony na prace instalacyjno-budowlane

  OPOLSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ PRZYSZŁOŚĆ” Opole, ul. Katowicka nr 23 www.osm.opole.pl ogłasza przetarg nieograniczony na prace instalacyjno-budowlane: zadanie nr 1: wymiana instalacji zimnej i ciepłej wody oraz kanalizacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Chabrów 185 w Opolu zadanie nr 2: wymiana instalacji zimnej i ciepłej wody oraz kanalizacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Chabrów […]

 • Przetarg ustny nieograniczony na lokal

  Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przyszłość” w Opolu ogłasza: Przetarg na zawarcie umowy o ustanowienie prawa odrębnej własności do nw. lokalu: Przetarg ustny nieograniczony na lokal: 1. Opole, ul. Alojzego Dambonia 79/9, pow. 48,04 m2 cena wywoławcza – 201 218,00 złotych. Przetarg na ww. lokal odbędzie się w dniu 06 grudnia 2019r. o godz. 1000 W siedzibie Zarządu […]

 • Przetarg nieograniczony na wykonanie prac budowlanych

  OPOLSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ PRZYSZŁOŚĆ” Opole, ul. Katowicka nr 23 www.osm.opole.pl ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie prac budowlanych zadanie nr 1: przebudowa wiatrołapu, pochylni i chodnika Opole ul. Kościuszki 3 zadanie nr 2: przebudowa stref wejściowych, pochylni i chodników Opole ul. Kościuszki 9 i 11 zadanie nr 3: wykonanie miejsc postojowych Opole ul. Niemodlińska 72-76 Specyfikację […]

 • Przetarg nieograniczony na wymianę instalacji elektrycznej WLZ

  OPOLSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ PRZYSZŁOŚĆ” Opole, ul. Katowicka nr 23 www.osm.opole.pl ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę instalacji elektrycznej WLZ w budynku mieszkalnym wielorodzinnym 11-kondygnacyjnym Opole ul. Wojska Polskiego 9-11 Specyfikację istotnych warunków zamówienia można zakupić w cenie 100,-zł w siedzibie OSM „Przyszłość” przy ul. Katowickiej 23, pokój nr 10. Opłatę za specyfikację można wpłacać w Kasie Spółdzielni […]

 • Przetarg nieograniczony na wykonanie prac remontowych w budynku przy pl. Piłsudskiego 5-6 w Opolu

  OPOLSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ PRZYSZŁOŚĆ” Opole, ul. Katowicka nr 23 www.osm.opole.pl ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie prac remontowych w budynku przy pl. Piłsudskiego 5-6 w Opolu zadanie nr 1 – wymiana nawierzchni wraz z izolacją tarasów zewnętrznych i schodów wejść do lokalu przychodni „Medicus” zadanie nr 2 – naprawa nawierzchni tarasu zewnętrznego i schodów wejścia do […]

 • Przetarg nieograniczony na prace instalacyjno-budowlane wykonania nowej instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku

  OPOLSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ PRZYSZŁOŚĆ” Opole, ul. Katowicka nr 23 www.osm.opole.pl ogłasza przetarg nieograniczony na prace instalacyjno-budowlane wykonania nowej instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku przy ul. Kościuszki 3-11 w Opolu. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można zakupić w cenie 100,-zł w siedzibie OSM „Przyszłość” przy ul. Katowickiej 23, pokój nr 10. Opłatę za specyfikację można wpłacać w […]

 • Przetarg nieograniczony na wykonanie prac budowlanych polegających na wymianie 96 szt. drzwiczek szafek gazowych i elektrycznych na klatkach schodowych budynku

  OPOLSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ PRZYSZŁOŚĆ” Opole, ul. Katowicka nr 23 www.osm.opole.pl ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie prac budowlanych polegających na wymianie 96 szt. drzwiczek szafek gazowych i elektrycznych na klatkach schodowych budynku przy ul. Wrocławskiej 16A-D w Opolu Specyfikację istotnych warunków zamówienia można zakupić w cenie 100,-zł w siedzibie OSM „Przyszłość” przy ul. Katowickiej 23, pokój […]

 • Przetarg nieograniczony na wykonanie prac remontowych 24 balkonów budynku przy Koszyka 25A-C w Opolu

  OPOLSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ PRZYSZŁOŚĆ” Opole, ul. Katowicka nr 23 www.osm.opole.pl ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie prac remontowych 24 balkonów budynku przy Koszyka 25A-C w Opolu Specyfikację istotnych warunków zamówienia można zakupić w cenie 100,-zł w siedzibie OSM „Przyszłość” przy ul. Katowickiej 23, pokój nr 10. Opłatę za specyfikację można wpłacać w Kasie Spółdzielni czynnej w godzinach: […]

 • Przetarg nieograniczony na wykonanie 4 klombów i założenie 1 trawnika na nieruchomościach zlokalizowanych w Opolu na osiedlu Centrum

  OPOLSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „PRZYSZŁOŚĆ” w Opolu, ul. Katowicka 23 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie 4 klombów i założenie 1 trawnika na nieruchomościach zlokalizowanych w Opolu na osiedlu Centrum. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można zakupić w cenie 100,00 zł w siedzibie OSM „Przyszłość” przy ul. Katowickiej 23, pokój nr 10. Opłatę za specyfikację można wpłacać w Kasie […]

 • Przetarg nieograniczony na wykonanie prac budowlanych malowania 20 klatek schodowych

  OPOLSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ PRZYSZŁOŚĆ” Opole, ul. Katowicka nr 23 www.osm.opole.pl ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie prac budowlanych malowania 20 klatek schodowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych 5-cio kondygnacyjnych w Opolu przy ul. 1 MAJA 52-56, DAMBONIA 47-57, 75-85, SPYCHALSKIEGO 4 A-D Specyfikację istotnych warunków zamówienia można zakupić w cenie 100,-zł w siedzibie OSM „Przyszłość” przy ul. Katowickiej […]

 • Przetarg nieograniczony na prace instalacyjno-budowlane

  OPOLSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ PRZYSZŁOŚĆ” Opole, ul. Katowicka nr 23 www.osm.opole.pl ogłasza przetarg nieograniczony na prace instalacyjno-budowlane: zadanie nr 1: wymiana instalacji zimnej i ciepłej wody oraz kanalizacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Chabrów 185 w Opolu zadanie nr 2: wymiana instalacji zimnej i ciepłej wody oraz kanalizacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. […]

 • Przetarg nieograniczony na wykonywanie bieżących prac porządkowych

  OPOLSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „PRZYSZŁOŚĆ” w Opolu, ul. Katowicka 23 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonywanie bieżących prac porządkowych polegających na sprzątaniu i dozorowaniu stanu techniczno – użytkowego budynków i terenów przyległych do budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Waryńskiego 23-31, ul. Waryńskiego 33-35, ul. Waryńskiego 37-41, ul. Luboszyckiej 2A-C i ul. Sienkiewicza 26-28 w Opolu. Specyfikację […]

 • Przetarg nieograniczony na wykonanie prac budowlanych

  OPOLSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ PRZYSZŁOŚĆ” Opole, ul. Katowicka nr 23 www.osm.opole.pl ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie prac budowlanych zadanie nr 1: przebudowa wiatrołapu, pochylni i chodnika Opole ul. Kościuszki 3 zadanie nr 2: przebudowa stref wejściowych, pochylni i chodników Opole ul. Kościuszki 9 i 11 Specyfikację istotnych warunków zamówienia można zakupić w cenie 100,-zł w siedzibie OSM […]

 • Przetarg nieograniczony na wykonanie prac remontowych elewacji budynków

  OPOLSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ PRZYSZŁOŚĆ” Opole, ul. Katowicka nr 23 www.osm.opole.pl ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie prac remontowych elewacji budynków zadanie nr 1: docieplenie ścian i remont z przebudową loggii Prószkowska 31-37 w Opolu zadanie nr 2: remont elewacji Dambonia 33-35, 169 i 171 w Opolu zadanie nr 3: remont balustrad balkonów Wolności 4 w Ozimku […]