Dyżury

OPOLSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „PRZYSZŁOŚĆ” RADA NADZORCZA

Dyżury Członków Rady Nadzorczej
Dyżury pełnione są w siedzibie Zarządu Spółdzielni Opole, ul. Katowicka 23, I piętro, pok. nr 7 od godz. 15:00 do 16:30.

 

Data Imię i nazwisko dyżurującego
02 stycznia 2018 r. Przemysław Bylak
06 luty 2018 r. Daniel Majewski
06 marca 2018 r. Ryszard Zienkiewicz
03 kwietnia 2018 r. Radosław Siemasz
08 maja 2018 r. Jan Mizera
05 czerwca 2018 r. Teresa Czech

 

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej Jan Czeszkiewicz