Dyżury

OPOLSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „PRZYSZŁOŚĆ” RADA NADZORCZA

Dyżury Członków Rady Nadzorczej
Dyżury pełnione są w siedzibie Zarządu Spółdzielni Opole, ul. Katowicka 23, I piętro, pok. nr 7 od godz. 15:00 do 16:30.

 

Data Imię i nazwisko dyżurującego
03.01.2017 r. Krzysztof Skrocki
07.02.2017 r. Jarosław Gałus
07.03.2017 r. Tadeusz Gancarz
04.04.2017 r. Adam Wojakowski
02.05.2017 r. Jerzy Bajorek
06.06.2017 r. Maria Romaniuk

 

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej Ryszard Górecki