Skład osobowy Rady Nadzorczej

OPOLSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

„ P R Z Y S Z Ł O Ś Ć ”

R A D A N A D Z O R C Z A

Kadencji 2017-2020

Lp.

Imię i Nazwisko

Funkcja

1.

Jan Czeszkiewicz

Przewodniczący Rady Nadzorczej

2.

Jan Mizera

Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

3.

Zygmunt Kalinowski

Sekretarz Rady Nadzorczej

4.

Daniel Majewski

Przewodniczący Komisji Techniczno – Eksploatacyjnej

5.

Przemysław Bylak

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

6.

Ryszard Zienkiewicz

Przewodniczący Komisji Społeczno – Samorządowej

7.

Adam Wojakowski

Członek Rady Nadzorczej

8.

Teresa Czech

Członek Rady Nadzorczej

9.

Arkadiusz Dzierżak

Członek Rady Nadzorczej

10.

Radosław Siemasz

Członek Rady Nadzorczej

11.

Zdzisław Skinderowicz

Członek Rady Nadzorczej