Sprawozdanie z działalności Komisji Techniczno-Eksploatacyjnej Rady Osiedla „Dambonia” za 2013r

Sprawozdanie z działalności Komisji TechnicznoEksploatacyjnej
Osiedla Dambonia za 2013 rok

Komisja składała się z czterech członków Rady Osiedla:
Przewodniczący Tadeusz Pawluk
Członek Henryk Jurczyński
Członek Mieczysław Kłysiński,
Członek Tadeusz Wingert

Wymieniona Komisja spotkała się trzynaście razy na przestrzeni całego roku 2013, w tym
po dwa razy w miesiącu marcu i kwietniu. Na spotkaniach zajmowała się następującymi tematami:
– wykonaniem Uchwał Rady Osiedla podjętych w poprzednich latach,
– analiza wyników ekonomiczno-finansowych na przestrzeni całego roku 2013 w Spółdzielni
i Administracji Osiedla Dambonia,
– analizami zmiany opłat na fundusz remontowy i eksploatację w poszczególnych
nieruchomościach, które akceptowała lub nie,
– brała czynny udział w opracowaniu planu remontów na 2014 rok oraz planu remontu na lata
2014-2017, który powstał w wyniku przeprowadzonej kontroli książek obiektów
budowlanych oraz przeglądu technicznego poszczególnych nieruchomości. Plan został
przyjęty Uchwałą Nr 119/2013 rok z dnia 09.12.2013 na posiedzeniu Rady Osiedla
Dambonia,
– zapoznała się z planem zagospodarowania działki przy ul. Hallera, który zaakceptowała
i przyjęła do realizacji,
– zapoznała się z projektami na instalację CWU na budynki przy ul. Dambonia 31-41,
ul. Wojska Polskiego 2-4, ul. Wojska Polskiego 9-11, które będą realizowane w 2014 roku,
– zaleciła również opracowanie projektu przy głównym udziale Administracji na WLZ dla
budynków wysokich. Projekt został wykonany, a prace rozpoczną się w 2014 roku.

Komisja zajmowała się również:
– rozpatrywaniem wniosków Komitetów Domowych,
– analizami kwartalnymi wyników techniczno-eksploatacyjnych Osiedla Dambonia na tle
wyników ekonomicznych Spółdzielni, które zyskały akceptację członków,
– podejmowaniem prac przy korekcie bieżącego planu remontów,
– angażowała się w pozostałe sprawy dotyczące Osiedla Dambonia, które wymagały wsparcia
lub interwencji członków Komisji Techniczno-Eksploatacyjnej.

Na tym sprawozdanie zakończono i podpisano.

Przewodniczący Komisji
Techniczno-Eksploatacyjnej
/-/ Tadeusz Pawluk

Opole, dnia 11.02.2014r.