Sprawozdanie Zarządu, Rady Nadzorczej, Rad Osiedlowych, Administracji Osiedlowych, Projekty uchwał

Materiały na Walne Zgromadzenie Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Opolu na czerwiec 2014r

————————————————

Sprawozdanie Zarządu za rok 2013

Własności odrębne w OSM „Przyszłość”

Projekty uchwał WZ

Informacja lustracji pełnej

Realizacja uchwał WZ

Realizacja wniosków z WZ

————————————————————-

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z pracy w roku 2013

————————————————————-

Sprawozdanie Rady Osiedla „CENTRUM”

Sprawoadnaie Administracji Osiedla „CENTRUM”

————————————————————

Sprawozdanie Rady Osiedla „CHABRY”

Sprawozdanie Administracji Osiedla „CHABRY”

————————————————————

Sprawozdnaie Rady Osiedla „DAMBONIA”

Sprawozdanie Administracji Osiedla „DAMBONIA”

————————————————————

Sprawozdanie Rady Osiedla „OZIMEK”

Sprawozdanie Administracji Osiedla „OZIMEK”

———————————————————–

Sprawozdanie Rady Osiedla „ZAODRZE”

Sprawozdanie Administracji Osiedla „ZAODRZE”

———————————————————-