UCHWAŁA Nr 39/2015 RADY NADZORCZEJ OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „PRZYSZŁOŚĆ” w OPOLU z dnia 27 maja 2015 roku. w sprawie: wysokości naliczonych odsetek od środków finansowych ewidencjonowanych na funduszach remontowych

Oryginał

UCHWAŁA Nr 39/2015

RADY NADZORCZEJ

OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „PRZYSZŁOŚĆ” w OPOLU

z dnia 27 maja 2015 roku.

w sprawie: wysokości naliczonych odsetek od środków finansowych

ewidencjonowanych na funduszach remontowych

poszczególnych nieruchomości.

Na podstawie art.46 § 2 ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo Spółdzielcze (Dz.U.

z 2003r., Nr 188, poz. 1848 z późn. zm), oraz § 73 ust.1 pkt. 13, Statutu Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Opolu (zarejestrowanego dnia 25 kwietnia 2008r.) Rada Nadzorcza u c h w a l a co następuje:

§ 1

Zatwierdza wysokości naliczonych odsetek od środków finansowych ewidencjonowanych

na funduszach remontowych poszczególnych nieruchomości w łącznej kwocie 218.011,00 zł.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi.

§ 3

Zestawienie odsetek od środków finansowych funduszu remontowego zgromadzonych na

poszczególnych nieruchomościach OSM „Przyszłość” stanowi załącznik do Uchwały.

PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ

Ryszard Górecki

Głosowało: 11

Za: 11

Przeciw:0

Wstrzymało się:0 .

Uchwała została sporządzona w 2 egz.

Nr. 1. Oryginał.

Nr. 2. Załącznik do protokółu

Załącznik do uchwały nr 37/2015 Rady Nadzorczej z dnia 27-05-2015r.

Nr

Adres

Stan środków f. remontowego (zł)

Odsetki (zł)

b.o.

30.06.2014

31.12.2014

N101

NYSY ŁUŻYCKIEJ 56-64

42 305,10

45 349,89

55 119,28

1 561

N102

OLESKA 37

6 709,26

11 599,15

20 508,13

424

N103

GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA 1A-B

24 137,79

19 119,15

22 535,49

719

N104

RYBACKA 2-8

158 196,90

29 569,25

-239 595,27

-567

P

N105

WARYŃ 23-41,SIENK.24-28,LUBOSZ.2

89 950,37

114 314,77

251 955,90

4 988

N106

LUDWIKA WARYŃSKIEGO 7A

19 950,29

18 673,73

23 833,26

683

N107

JANA MATEJKI 5

65 119,07

92 703,07

116 411,21

2 998

N108

KATOW. 81-85, KOŚNEGO 31AB,33-47

36 957,17

69 010,57

2 805,78

1 189

N109

AUGUSTYNA KOŚNEGO 66-68

60 170,23

71 708,53

47 540,97

1 962

N110

OZIMSKA 53

284 477,09

310 065,96

363 582,14

10 476

N111

1 MAJA 87-93

30 247,21

54 134,59

36 417,50

1 321

N112/1

PLAC TEATRALNY 1-2

135 561,52

171 183,17

220 329,20

5 763

N112/4

PLAC TEATRALNY 4-5

128 855,92

161 606,92

196 561,34

5 325

N112/6

PLAC TEATRALNY 6-7

94 759,78

131 267,31

171 678,35

4 348

N113/8

PLAC TEATRALNY 8-9

16 424,33

48 914,43

109 513,25

1 912

N113/10

PLAC TEATRALNY 10-11

25 093,44

53 020,52

91 922,55

1 859

N114

AUGUSTYNA KOŚNEGO 14

16 237,50

19 584,07

23 371,31

647

N115

AUGUSTYNA KOŚNEGO 18-18A

-66,59

4 962,73

12 121,16

186

N116

AUGUSTYNA KOŚNEGO 34-34A

18 567,01

25 125,23

35 700,88

868

N117

STANISŁAWA DUBOIS 39-47

30 659,86

-8 971,73

13 658,30

386

N118

TADEUSZA KOŚCIUSZKI 3-11

-48 129,39

-26 286,42

63 548,90

-119

N119

PASIECZNA 4A

3 706,81

-2 937,21

8 330,95

99

N120

PASIECZNA 6B

26 117,47

31 644,07

36 937,68

1 035

N121

KONSULARNA 3

-860,28

5 463,20

11 467,58

176

N122

JANA KROPIDŁY 3-3A

31 500,18

36 641,93

45 016,15

1 237

N123

11 LISTOPADA 12

4 663,94

10 765,10

13 336,26

314

N124

11 LISTOPADA 7

20 296,04

2 571,56

3 852,92

292

N125

1 MAJA 10-12, ST. DUBOIS 20

86 237,00

127 193,70

154 845,58

4 026

N126

1 MAJA 28A-E

9 470,95

29 333,74

946,05

435

N127

GABRIELI ZAPOLSKIEJ 28-36

7 582,16

19 401,17

45 800,23

796

N128

FABRYCZNA 2-14, RODZIEWICZ. 3-11

257 836,79

317 532,88

321 336,07

9 804

N129

ARMII K.ASNYKA,FABR.22-36,NORW.

210 017,78

267 157,39

172 407,05

7 102

N131

WAPIENNA 2-6

42 506,40

56 040,16

73 459,46

1 881

N133

OZIMSKA 62-68 JAKUBA KANI 3B-C

-17 496,10

-4 020,72

-11 064,84

-356

N135

TELESFORA 4-22 + 24

106 525,09

106 557,24

169 482,50

4 183

N137

1 MAJA 52-56

39 136,69

49 815,37

-28 250,44

664

2 063 424,78

2 469 814,47

2 657 422,83

78 617

N201

WILSONA 26-82

85 663,56

122 338,24

153 190,63

3 949

N202

ORZECHOWA, WILSONA

93 135,05

98 252,29

124 857,97

3 458

N203

CHABRÓW 10-50

-424 011,75

-198 873,39

-160 383,61

-8 564

N204

CHABRÓW 60-72

-393 085,34

-353 633,65

-317 381,33

-11 634

P

N205

CHABRÓW 94-100

51 844,71

113 974,25

137 011,03

3 311

N206

CHABRÓW 101-141

85 074,65

-4 657,73

101 883,40

1 993

N207

CHABRÓW 145-197

2 401,53

7 419,04

-81 258,34

-781

N212

CHABRÓW 33-63

121 958,25

183 853,19

76 250,25

4 177

N214

TATRZAŃSKA 26-64

72 477,69

19 022,42

71 300,80

1 780

N217

LUBOSZYCKA 10-12

59 969,11

33 093,03

17 718,92

1 211

N218

KARPACKA 6-34

56 566,57

101 938,39

159 171,87

3 473

-188 005,97

122 726,08

282 361,59

2 373

N301

ZWYCIĘSTWA 2-4

153 417,69

148 040,89

66 370,26

4 022

N303

NIEMODLIŃSKA 72-76

99 226,85

112 184,99

117 841,30

3 600

N304

NIEMODLIŃSKA 66-70

-9 916,65

18 505,59

50 161,21

642

P

N306

NIEMODLIŃSKA 42-48

-269 146,20

-205 877,49

-150 915,64

-6 844

P

N307

NIEM. 59-61.WOJ. POL. 2-4

187 461,78

263 436,98

236 626,71

7 517

N308

WOJSKA POLSKIEGO 1-11

-196 425,67

-39 485,74

-188 948,45

-4 645

N312

DAMBONIA 27-141

1 985 523,69

1 910 542,87

1 980 682,97

64 252

N313

DAMBONIA 155-163

191 706,44

78 602,19

221 557,84

5 378

2 141 847,93

2 285 950,28

2 333 376,20

73 922

N401

PLAC WOLN. 2,4,6, DŁUSKIEGO 2

53 104,12

82 077,19

38 985,52

1 904

N402

DŁUSKIEGO 5 -7. 9.11

29 845,76

54 017,65

30 032,73

1 245

N403

8 MARCA 1.3.5.7

104 835,26

118 781,33

-24 044,06

2 182

N404

DŁUSKIEGO 19.21.23

58 780,60

72 761,84

50 779,93

1 993

N405

JANUSZA KORCZAKA 2, 4, 6

43 798,35

55 319,57

-39 608,48

651

N406

SIKORSKIEGO 33A-D, 35A-C

-61 650,97

-18 809,89

-7 238,30

-959

P

N407

SIKORSKIEGO 8

56 484,42

83 058,90

2 860,59

1 557

N408

SIKORSKIEGO 19.21.23.25

15 466,63

26 464,91

44 257,35

942

N424

SIKORSKIEGO 6

16 344,39

11 652,64

23 097,00

559

N425

SIKORSKIEGO 37. LEŚNA 5

-4 819,02

-52 612,96

-16 232,03

-805

N426

LEŚNA 9

-87 551,42

-63 350,92

-70 390,85

-2 419

224 638,12

369 360,26

32 499,40

6 850

N501

KOSZYKA 42-44

-23 608,97

1 568,24

14 523,89

-82

P

N502

KOSZYKA 2-30

76 066,92

60 590,75

-16 849,17

1 310

N504

KOSZYKA 25A-C.23A-B.19A-D

69 526,02

54 466,89

96 839,66

2 414

N506

PRÓSZKOWSKA 1-5

102 416,28

109 121,60

150 151,92

3 954

N508

SPYCHALSKIEGO 4A-D-6

30 216,01

60 805,49

67 770,50

1 736

N509

ŚCIEG. 9-13.WAN. 5.NIED. 6A-B

599 225,70

703 742,49

687 996,04

21 768

N510

PIŁSUDSKIEGO 5-6

37 641,52

54 100,30

68 715,39

1 754

N511

WROCŁAWSKA 2A-C.6A-C

292 097,22

345 350,31

62 569,96

7 654

N512

WROCŁAWSKA 16A-D.18A-D

-196 013,51

-65 887,78

901,69

-2 854

P

N518

PRÓSZKOWSKA 7-13

17 279,08

60 049,55

101 110,41

1 951

N519

PRÓSZKOWSKA 15-21

130 019,75

182 205,84

101 931,02

4 528

N520

PRÓSZKOWSKA 23-29

48 605,59

84 126,55

-10 682,00

1 334

N521

PRÓSZKOWSKA 31-37

68 632,13

37 467,32

65 229,95

1 873

N522

SPYCHALSKIEGO 8-18

117 461,42

170 031,90

203 061,35

5 363

N523

NIEDURNEGO 3-15

63 233,23

107 656,89

153 463,78

3 546

1 432 798,39

1 965 396,34

1 746 734,39

56 249

P – pożyczka wewnętrzna

RAZEM

218 011

PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ

Ryszard Górecki