Walne Zgromadzenie: Harmonogram realizacji wniosków