Walne Zgromadzenie: Protokół zespołu powołanego na okoliczność potwierdzenia treści i zgodności podjętych uchwał